Fem ting alle barn trenger

     Tekst: Eli van der Eynden.
Foto: Håvard Bjelland.

Hvert sekund, hvert minutt fødes nye barn inn i verden. Livet vil gi dem en rekke utfordringer. Men for mange vil den største være å overleve sin egen femårsdag.

Mer enn 90 % av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem. 

I 2019 døde omtrent 14 000 barn under fem år hver dag. 

Mange av disse dødsfallene kan – og skal – unngås. Derfor jobber vi med tiltak som gir mange flere barn muligheten til å overleve og utvikle seg. Sammen gir vi flere barn en fremtid.

Alle barn trenger en trygg fødsel

I 2019 sto nyfødte under 28 dager for nesten halvparten av dødsfallene blant barn under fem år. Et nyfødt barn er uendelig sårbart, og barnets trygghet starter i mors liv.

Derfor bygger og støtter vi lokale fødeavdelinger, slik at gravide som bor langt unna sykehus, kan få oppfølging i svangerskapet og føde i trygge omgivelser.

Alle barn trenger nok mat

Underernæring gjør allerede sårbare små barn enda mer utsatt ved sykdom.

I våre helseprosjekter gir vi blant annet råd om amming og viktigheten av næringsrik, sunn og riktig mat gjennom hele oppveksten.

Alle barn trenger rent vann

Vannbårne sykdommer er en av de viktigste årsakene til barnedødelighet. Hver dag dør 700 barn av sykdommer knyttet til dårlige sanitærforhold, hygiene eller usikkert drikkevann.

Gjennom arbeidet vårt sørger vi for tilgang til trygt vann, både hjemme, på skoler og andre institusjoner. I 2020 alene fikk 1,4 millioner mennesker tilgang til rent vann – takket være din støtte.

Alle barn trenger vaksiner

Sykdommer det finnes vaksine mot – for eksempel meslinger, hjernehinnebetennelse og diare – er en annen viktig årsak til barnedødelighet.

Gjennom klinikker ute i distriktene og helsepersonell som reiser ut til der folk bor, bidrar vi til å redusere avstanden til helsetjenesten. På den måten kan foreldre få vaksinert sine barn uten å måtte gå milevis for å komme til en klinikk.

Alle barn trenger trygghet

Krig og konflikter sender mennesker på flukt og inn i en utrygg fremtid.

Gjennom samarbeid og samtaler hjelper vi ulike grupperinger i konflikt nærmere hverandre. I 2020 ble 279 konflikter forebygget eller adressert gjennom Kirkens Nødhjelps fredsprogram. Vi tilbyr også psykososial støtte til barn, kvinner og familier som er hardt rammet av krig og konflikt.

Antallet barn som vokser opp og blir mer enn fem år gamle, forteller mye om hvor godt samfunnet fungerer som helhet – både sosialt, økonomisk og helsemessig.

Fra 1990 til 2019 falt den globale dødeligheten blant barn under fem år fra 93 per 1000 levendefødte til 38. Den er altså mer enn halvert i løpet av 30 år.

Likevel er tallene fortsatt høye, og i 2019 døde omtrent 14 000 barn under fem år hver dag.

I tillegg har det stor betydning hvor du er født. Dødeligheten for barn under fem år er ni ganger høyere i Afrika enn i Europa.

Alle barn har samme rett til liv, trygghet og muligheter – uansett hvor de er født. Derfor jobber vi hver dag for en mer rettferdig verden.

Takk for at du er med på å gi flere barn en fremtid.