Geiter som forandrer verden

Siden åpningen i 2006 har geita vært suveren bestselger i Kirkens Nødhjelps nettbutikk. Geita har blitt selve symbolet på gaver som forandrer verden. Møt geitene som forandrer livene i familien Zewde!

I landsbyen Berbere Wuha i Ankober-distriktet i Etiopia bor familien Zewde. I fjor fikk familien utdelt fem geiter, eller rettere sagt to bukker og tre geiter. Familien eier ikke egen jord, så faren Zewde jobber på naboenes gårder i bytte mot noe av avlingene. I tillegg jobber han som vakt på den lokale skolen.

Gir barna muligheter

– Vi flyttet nettopp inn i dette huset. Jeg har gjort det aller meste selv, men naboene bidro med materialer som de kunne avse, forteller Zewde.

Moren Birtukan har planer om å drive avl på geitene, fete opp bukkene og selge dem på markedet. Hun sier det er tidlig ennå, men håper geitene snart skal gi familien en stabil inntekt.

– Vi strever for å skape et bedre liv. Jeg vil at barna mine skal få alle de mulighetene jeg mangler. Jeg gikk ikke på skolen, og jeg vil ikke at de skal gå glipp av det, slik jeg gjorde, sier Birtukan.

FAMILIEN ZEWDE: Zewdnesh (7) og Workneh (12) med foreldrene Birtukan (30) og Zewde (38) og den ene av de fem geitene de fikk utdelt av Kirkens Nødhjelp i november 2016. Foto: Hilina Abebe / Kirkens Nødhjelp.
FAMILIEN ZEWDE: Zewdnesh (7) og Workneh (12) med foreldrene Birtukan (30) og Zewde (38) og den ene av de fem geitene de fikk utdelt av Kirkens Nødhjelp i november 2016. Foto: Hilina Abebe / Kirkens Nødhjelp.

Mer enn en geit

I 2017 deler vi ut geiter i Etiopia, DR Kongo og Mail.
I 2017 deler vi ut geiter i Etiopia, DR Kongo og Mail.

I 2017 delte vi ut geiter i Etiopia, DR Kongo og Mail.Geiter er et virkemiddel i flere av Kirkens Nødhjelps prosjekter rundt om i verden. Og noen ganger handler det om enda mer enn å sikre levebrød for en fattig familie.  I Den demokratiske republikken Kongo, for eksempel, deler vi ut geiter til særlig sårbare kvinner som er med i våre REFLECT-grupper. Gjennom dette prosjektet får kvinnene grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og egne rettigheter. 

Lærerdrøm

Sønnen Workneh på tolv og datteren Zewdnesh på sju må ta mye ansvar. Når han ikke er på skolen, hjelper Workneh faren sin på naboenes jorder. Zewdnesh har ansvar for å hente vann og samle ved. Nå har de i tillegg fått hver sin geit, men geitene føles ikke som en plikt på samme måte.

– Inntektene fra geita mi kan jeg bruke til skolebøker. Jeg har lyst til å utdanne meg til lærer, sånn at jeg kan hjelpe andre å få gode karakterer, forteller Workneh. Lillesøster Zewdnesh har den samme drømmen.

Og det er barnas fremtid Birtukan og Zewde er opptatt av.

– Barna er vårt håp; barna er våre viktigste ressurser, sier Zewde.

Geiter er et av virkemidlene Kirkens Nødhjelp bruker i kampen mot fattigdom. Men fattigdom arter seg forskjellig i forskjellige land, lokalsamfunn og familier. Når du kjøper en symbolsk gave i Kirkens Nødhjelps nettbutikk, brukes pengene der behovet er størst akkurat nå, slik at gaven kan gi størst mulig effekt.

Norges mest populære geit finner du på gaversomforandrerverden.no