Ja til klimarettferdighet!

Klimakatastrofer som tørke, flom og orkaner blir stadig verre. Fattige land rammes ekstra hardt. Nå haster det med å hjelpe, slik at sårbare mennesker står rustet i kampen mot klimaendringer.

Scroll videre for å lese mer om kampanjen og hvordan du kan bidra.

 

Klimaendringene gir mer flom og tørke. Dette bidrar til at færre får tilgang til rent vann, sanitær- og hygienetjenester.

Vann er viktig for en god helse, for eksempel for å kunne vaske hendene.

Utviklingsland som allerede er sterkt rammet av klimaendringer opplever nå en dobbel krise under koronapandemien.

I årene fremover kommer det til å skje stadig verre klimakatastrofer

De verste vil ramme fattige land.

Derfor må vi gjøre for disse landene rustet til å takle tørke, flom, orkaner og andre ekstreme værfenomener.

Dette kalles klimatilpasning – land må tilpasse seg klimaendringene som skjer nå, og forberede seg på det som vil skje i framtiden.

Det er mye vi kan gjøre for å ruste oss mot klimaendringene.

Brønner og vannpumper er eksempler på klimatilpasning som vil gjøre mennesker mindre sårbare når det blir tørke eller flom.

Men dette koster penger og det haster å komme i gang.

Kirkens Nødhjelp jobber for å gi mennesker tilgang til rent vann gjennom lokale klimatilpasningstiltak.

1,2 millioner mennesker fikk i 2019 tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid.

Det trengs i møte med pandemien og for at lokalsamfunn skal kunne tilpasse seg klimaendringene.

Klimaendringer fører til mer ekstremvær som rammer fattige mennesker hardest.

Hvorfor?

I områder som er svært tørre, kan vannet bli borte eller bli enda vanskeligere å få tak i.

I områder som er utsatt for mye vann, som ved flom eller kraftig nedbør, kan skittent vann forurense det som tidligere har vært trygge drikkekilder.

For mye eller for lite vann tvinger mennesker på flukt, bort fra hjemmene sine.

Det er urettferdig å tenke på at det er de fattige landene som har bidratt minst til klimaendringene.

I gjennomsnitt slipper hver person i Norge ut 8,44 tonn CO2 per år.

Til sammenlikning slipper en person i Zambia kun ut 0,3 tonn CO2.

Vi mennesker deler jorden, vannet og klimaet.

¾ av jordkloden er vann.

2,5 % av vannet er ferskvann vi kan drikke.

Den gode nyheten er at det er vann nok i verden til oss alle.

Den dårlige nyheten er at nesten 800 millioner mennesker i verden ikke har tilgang på rent og trygt drikkevann. 

Mangel på grunnleggende forebyggende hygienetiltak er også knyttet til overføring av mange dødelige sykdommer som kolera, tyfus og polio.

780 000 mennesker dør hvert år på grunn av mangel på rent vann og trygge sanitærforhold.

Hva må gjøres? 

1.    Alle land må kutte klimagassutslipp raskere enn vi gjør i dag.

2.    Rike land, som har størst ansvar for klimaendringene, må følge Parisavtalen og gi penger slik at fattige land kan ruste seg mot stadig mer tørke, flom og annet ekstremvær.

Hva kan du gjøre?

I 2019 var konfirmantene en viktig aktør da politikerne satte nye klimamål.

Vi krevde at Norge måtte kutte minst 53 % av egne utslipp innen 2030.

Det har de nå bestemt at de skal gjøre. Det skjedde fordi tusenvis av konfirmanter sa at deres fremtid er viktig.

I årets fasteaksjon setter vi fokus på hvordan klimaendringene endrer tilgangen til rent vann. Som du har sett,  får det store helsemessige konsekvenser for millioner av mennesker, og rammer de fattigste i verden hardest.

Kirkens Nødhjelp og Changemaker vil mobilisere årets konfirmanter og andre til å gi en tydelig beskjed om at Norge må gi mer penger til klimatilpasning til verdens fattigste. Er vi mange nok, vil politikerne lytte til oss.

Ved å engasjere oss og påvirke politikerne til å ta gode valg for kloden, er vi med på å forandre for andre.