Olympic Village

Du har sikkert truffet den selv, på et norsk fortau. Det er en nød som kan være vanskelig å forstå, som kan vekke avsky, og så skam. Vi vil så gjerne se etter menneskeverdet i alle, men kan vi gjenkjenne oss selv i øynene til romfolk?

De fleste tilreisende tiggerne i Norge er romfolk fra Romania. Jeg besøkte nylig vårt prosjekt utenfor byen Roman. Her bor rundt 850 mennesker i fem nedlagte fjøs, tett sammen og under uverdige forhold. Generelt har romfolk lavere forventet levealder og høyere barnedødelighet enn andre europeere, og bare en tredel fullfører grunnskolen. Menneskene som bor i disse fjøsene, er blant de verst stilte. Mange har gitt opp å kjempe seg ut av fattigdommen, og de som prøver, møter alt for ofte stengte dører. Mens hun grer og fletter håret til datteren Gabriella, forteller Anca Capmare om holdningene hun, mannen og barna møter i lokalsamfunnet:

–Folk tror at vi ikke vil jobbe, at vi bare er ute etter å stjele. De synes vi er skitne, verre enn skitne. Avskyelige. Det er ikke sant!

Anca nekter å la seg stemple, men mobbingen fører til at mange romfolk får sitt selvbilde ødelagt allerede i barndommen. Psykologen Cristina Sescu mener at fordommene blir selvoppfyllende profetier:

–Barna internaliserer fordommene. De begynner å tro på det andre sier om dem, og mister troen på seg selv. De begynner å se på seg selv som mindre verdt, som avskyelige, og de tror ikke de klarer det samme som andre barn.

12 år gamle Petcu Ionel går på "2nd chance school", en av skolene Kirkens Nødhjelp støtter.

Sammen med Svenska Kyrkan, støtter Kirkens Nødhjelp arbeidet til den rumenske hjelpeorganisasjonen «Fundatia Umanitaria Pacea», som drives av fransiskanermunker. Prosjektet omfatter blant annet rent vann og sanitærfasiliteter, helsetilbud, barnehage og skole, yrkesutdanning og jobbskaping. For mange er det minst like viktig å oppleve at noen ser dem, bryr seg og tror på dem. Fransiskanermunkene har til og med forsøkt å gi fjøsene et nytt, fjongt navn, Olympic Village, men de som bor der har bare ett mål:

Å flytte inn til byen og leve som vanlige mennesker.

Det norske ordet sigøyner og det rumenske ordet tigan kommer fra det greske athínganos, som betyr «urørbar». Det er kanskje det styggeste ordet jeg kan tenke meg, og heldigvis er det på vei ut av språket vårt. Men avskyen finnes fortsatt. Din støtte til Kirkens Nødhjelps arbeid er ikke bare med å redde liv og forandre liv. Du er også med i kampen mot urettferdigheten og undertrykkelsen som er roten til mye av nøden. Det er en kamp som begynner og slutter i hjertene våre.

Takk for at du er med oss i kampen for en rettferdig verden!

Skrevet av Lucian Muntean, kommunikasjonsrådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Fast månedlig betaling med:

eller
Gaven din kan gi 0 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i