Kirkens Nødhjelp-magasinet

04 2017

Rent vann i tørken

Aktuelt: Somalia

Rent vann i tørken

Situasjonen for de tørkerammede i Somalia er fortsatt kritisk. Kirkens Nødhjelp leverer rent vann og mat til tusenvis av dem som trenger det mest.

Siste rapport fra Somalia forteller at matsikkerheten har blitt noe bedre på grunn av økte nødhjelpsleveranser til de tørkerammede områdene, men at flere provinser risikerer å bli rammet av hungersnød i løpet av året. Det vil være behov for leveranser av både mat og vann i tiden fremover. Det har kommet noe regn i enkelte områder, men kortere regntid og mindre settekorn har bidratt til at matproduksjonen vil være lavere enn nødvendig de kommende månedene.

Kirkens Nødhjelp har bidratt til at 36 000 mennesker har fått rent vann i tørken, og har i tillegg distribuert blant annet mat, penger og andre nødvendigheter til dem som er rammet.

TV-aksjonen redder liv

I Garowe er det boret en brønn for midler samlet inn i TV-aksjonen 2014. Dette borehullet forsyner daglig omtrent 20 000 mennesker med rent, trygt drikkevann. I den pågående tørken forsyner denne vannkilden ytterligere 20 000 mennesker som har fått sine vannkilder tørket ut.

På forsommeren gikk 11 norske organisasjoner sammen for å samle inn penger til tørkekatastrofen. Kampanjen «Still sulten» fikk inn over fire millioner kroner som går øremerket til arbeidet for de tørkerammede. Kirkens Nødhjelps bidrag vil i hovedsak dreie seg om å sikre rent vann og mat i de områdene vi arbeider i.

Trykk i kartet for å lese mer:

Fortsatt innsats nødvendig

Det er fortsatt viktig at hjelpen kommer frem til dem som er rammet av tørken. Så mange som 3,2 millioner mennesker står i fare for å rammes av hungersnød dersom ikke hjelpen intensiveres ytterligere. Takket være myndigheter og givere her hjemme er vi på plass med rent vann og mat til så mange som mulig.

Tilbake

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i