Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Der ingen andre er

Tema: Bistand i krig og konflikt

Der ingen andre er

I Somalia jobber Kirkens Nødhjelp i områder der Al-Shabaab har nektet alle internasjonale organisasjoner å operere. Tett samarbeid med lokalsamfunn og religiøse ledere gjør det mulig å jobbe i områder så risikable at ingen andre tør.

Etter mer enn to tiår med konflikt har de offentlige tjenestene i Somalia kollapset fullstendig. Naturkatastrofer, et lavt sikkerhetsnivå og dårlig tilgang til helsetjenester gjør at syv millioner somaliere nå trenger nødhjelp. Bistandsaktørenes hjelp er helt nødvendig når institusjonene som skulle tilby tjenester er nede, og mange somaliere lever som flyktninger i eget land eller i landene rundt.

Uten hjelp fra FN og internasjonale organisasjoner ville mange flere lidd nød, og dødstallene ville ha vært store. Kirkens Nødhjelp har vært i landet siden 1993, og har jobbet med lokalsamfunn der de regionale myndighetene ikke har fungert. Vi jobber på to måter – ren nødhjelp og ved å bygge opp lokalsamfunnets evne til å klare seg selv. Det vi er flinke til, er å jobbe med lokale personer som klarer å involvere hele lokalsamfunnet i å jobbe for egne rettigheter. Ved Kirkens Nødhjelps hjelp blir behov identifisert og adressert til de lokale myndighetene.

Jobber i de verste konfliktområdene

På grunn av tilbakemeldinger fra innbyggerne har Kirkens Nødhjelp prioritert fire programmer som skal bedre levekårene til de i Gedo, Puntland, Banadir og Lower Shabelle. De fire områdene er vann, sanitær og hygiene, økonomisk vekst, kamp mot kjønnsbasert vold og kompetansehevning rundt fred og utvikling. I tillegg har Kirkens Nødhjelp åtte partnere som jobber direkte i de mest rammede områdene i Somalia, og vi en av få organisasjoner som jobber i disse konfliktområdene. Prosjektlederen vår i Gedo, Abdi Mohamed Egal, beskriver det slik:

– De fleste organisasjonene foretrekker å jobbe i de trygge områdene som Doolow, og derfor er folk tvunget til å flytte fra de usikre områdene dersom de trenger hjelp. Ved at Kirkens Nødhjelp jobber i områder som er usikre og vanskelig tilgjengelige, minsker behovet for at folk flykter fra hjemtraktene sine.

Kirkens Nødhjelp har tette bånd til trosbaserte organisasjoner som spiller en nøkkelrolle i sosiale endringer fordi de har stor innflytelse og høy status. Vi jobber for å hindre kjønnslemlestelse og andre skadelige tradisjoner, og promoterer fred og samhold ved hjelp av samarbeidet med de religiøse lederne.

– Denne måten å jobbe på gir oss en mulighet til å jobbe innenfra og ut. Vi vil at lokalsamfunnet skal eie prosjektene, og ikke tenke at vi presser på dem en vestlig ideologi, forklarer Yusuf A. Haji, prosjektleder i Kirkens Nødhjelp i Puntland og Mogadishu.

Kirkens Nødhjelp som utdanningsdirektorat

Selv om det ikke akkurat er noen fordel å være en kirkebasert diakonal organisasjon har Kirkens Nødhjelp klart å jobbe også i områder som ikke er kontrollert av regjeringen – nettopp fordi vi har så godt forhold til lokalsamfunnet. I 2011, da Al-Shabaab forbød alle internasjonale organisasjoner fra områder i Gedo-regionen, forsvarte landsbyledere vårt arbeid og gjorde det mulig for oss å fortsette arbeidet med å gi tilgang til vann og mulighet for utdanning.

Kirkens Nødhjelps utdanningskoordinator i Gedo, Abukar Aden Mohamed, sier at Kirkens Nødhjelp nærmest er sett på som utdanningsdirektoratet i området – siden vi støtter 75 barneskoler, fem ungdomsskoler og en yrkesskole ved å betale lærerlønningene og utstyret elevene trenger. Samtidig jobber ikke Kirkens Nødhjelp alene i Somalia. Langt ifra. Vi samarbeider tett med myndighetene, ACT-alliansen, FN og andre organisasjoner i Somalia.

Arbeidet redder liv

Det er utfordrende, men tilfreds-stillende å jobbe med bistand i et så sårbart land som Somalia. De ansatte må forholde seg til en dårlig sikkerhetssituasjon, dårlig infrastruktur, analfabetisme og svake myndighetsstrukturer. Samtidig ser vi at arbeidet redder liv, for eksempel ved å gi kvinner og barn tilgang til rent vann, ved at konfliktene klanene imellom et blitt færre og at folks mulighet til selv å skaffe seg mat og andre nødvendigheter er blitt bedre.

– Det føles bra å se at folk klarer å skape sin egen bedrift eller få seg en jobb. En av våre ansatte har selv gått på en skole støttet av Kirkens Nødhjelp. Det gjør meg stolt, sier Egal.

Siden Kirkens Nødhjelps ansatte i Somalia jobber i høyrisikoområder og må forholde seg til kritiske situasjoner, trenes de i å forstå lokalsamfunnene de jobber i. Det er mange tilfeller av bortføringer og drap i Somalia, og bare de som har støtte lokalt klarer seg. Kirkens Nødhjelp er stolt over et team med både lokale folk og ansatte fra mange ulike land, alle dedikerte til oppdraget og lokalbefolkningen.

Tilbake