Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Krevende katastrofe

Aktuelt: Haiti

Krevende katastrofe

Få dager etter at orkanen «Matthew» raserte det sørlige Haiti i oktober i fjor, kom de første meldingene om plyndring av hjelpetransporter.

Haiti er et av verdens fattigste land, og den sårbare øystaten er preget av utbredt vold, omfattende korrupsjon og et svært sårbart demokrati. Enkelte områder i, og utenfor, hovedstaden Port-au-Prince er kategorisert som såkalte «red-zones» – spesielt farlige.

– Ved kriser og katastrofer er det i utgangspunktet alltid en utfordring å få ut hjelpen så raskt som overhodet mulig. Orkanen som rammet Haiti, ødela blant annet store deler av veisystemet, noe som vanskeliggjorde og forsinket nødhjelpssendingene betydelig i den første fasen. I mangel av særlig rent vann og mat blir folk fortvilte og desperate, sier Gudrun Bertinussen, leder for humanitær seksjon i Kirkens Nødhjelp.

Lastebil tømt

En knapp uke etter orkanens herjinger, kom de første meldingene om plyndring av hjelpesendinger. FN meldte at «folk er desperate og har verken mat eller vann etter orkanen». Kirkens Nødhjelps team fikk føle dette da en hel lastebil full av nødhjelpsartikler plutselig ble stjålet i løpet av få minutter i forbindelse med lossing. Nødhjelp som dagen etter skulle distribueres i et av de hardest rammede områdene.

– Det er selvsagt ikke bra at slikt skjer, og det kan fort oppstå ubehagelige og farlige situasjoner. Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at folk som mangler absolutt alt, kan ty til slikt, sier Bertinussen.

Sårbare områder

I likhet med en rekke andre organisasjoner erfarte Kirkens Nødhjelp også vanskeligheter i forbindelse med tilfeldig oppsatte veisperringer – igjen for plyndring av hjelpesendinger på vei til andre nødstilte etter katastrofen.

Om slikt kan skje overalt i katastrofeområder, er det ingen tvil om at ekstra sårbare og konfliktfylte områder er ekstra utsatt. I forbindelse med jordskjelvkatastrofen i Haiti i 2010 blusset også vold, plyndring og annen kriminalitet ytterligere opp og vanskeliggjorde nødhjelpsarbeidet. I tillegg til desperasjon blant de rammede er det også klart at kriminelle elementer benytter seg av kaotiske tilstander som en naturkatastrofe.

Hindrer hjelpen

– Konsekvensen kan dessverre ofte bli at mennesker i de hardest rammede områdene ikke får den hjelpen de så sårt trenger. Og i alle fall ikke raskt nok. I så måte bidrar slike handlinger bare til å forverre situasjonen ytterligere, sier Bertinussen.

FN og hjelpeorganisasjonene på plass i Haiti måtte tidlig etter katastrofen gå over til væpnet eskorte for å forhindre ytterligere plyndring. Tragisk nok ble likevel et lite antall mennesker drept i forbindelse med distribusjon, der situasjonen kom helt ut av kontroll.

– Om slikt heldigvis hender svært sjelden, illustrerer det samtidig hvor krevende det kan være å operere i områder der sikkerhetssituasjonen i utgangspunktet er skjør. Om vår hovedprioritet alltid er å få hjelpen ut så raskt som mulig, kan vi ikke risikere våre ansattes liv og helse. I enkelte tilfeller er vi derfor noen ganger nødt til å sette arbeidet på vent, sier Bertinussen.

Tilbake