Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Fasteaksjonen er en motkraft til egokulturen!

Aktuelt: Fasteaksjonen

Fasteaksjonen er en motkraft til egokulturen!

Alle kan få oppfylt retten til rent vann. Bidrar du i fasteaksjonen, er du med å virkeliggjøre at FNs sjette bærekraftsmål blir innfridd innen 2030!

Ja, vi elsker dette vannet! - og vi trenger det! Fortsatt mangler 663 millioner muligheten til å drikke rent vann. Slik trenger det ikke å være! Selv om rent vann er en knapp ressurs, finnes det nok drikkevann til alle i denne verden.

- Jeg drømmer om et enda større fellesskap av folk som bryr seg, som står sammen for å gjøre verden til et bedre sted. Kirkene og Kirkens Nødhjelp er et slikt fellesskap, som har en enorm kraft. At vi kan stå sammen med alle kirker for å gi alle nordmenn mulighet til å være med og bidra. Å gi er den beste motkraft mot egokulturen, sier Siv Bonde som er nettverksleder i Kirkens Nødhjelp og jobber året rundt for mobilisering av menigheter og lokalsamfunn i Norge.

Femti år med fastebøsse

I 50 år har Kirkens Nødhjelps fasteaksjon bidratt til to viktige ting: den har gitt konkret forbedring av forholdene mange fattige lever under, og den har gitt oss heldige nordmenn mulighet til å få troen i føttene - gjøre tro: gå med bøsse og gi penger, og dermed bety noe livsforandrende for andre.

- Denne aksjonen som er den nest største bøsseaksjonen i Norge, er egentlig 1200 små og store aksjoner som hver for seg gjør sitt beste for å gi de aller fattigste et håndtrykk, det er fantastisk, sier Bonde. I år har Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon på en spesiell måte blitt en del av kirkenes reformasjonsmarkering. Fasteaksjonen blir det diakonale prosjektet i jubileumsåret.

- På samme måte som Luther bidro til at folk flest fikk mulighet til selv å lese og forstå Bibelen, bidrar vi nå til at folk i fattige land får muligheten til å reise seg og kreve og få sin rett, som retten til rent vann, sier Bonde og trekker fram et fint eksempel fra Illula i det sentrale Tanzania. I tillegg til å bygge brønner arbeider Kirkens Nødhjelp med lokale antikorrupsjonsgrupper der folk sammen avslører korrupsjon og uredelighet som for eksempel hindrer folk tilgang til rent vann. En gruppe avslørte at en vannverkssjef hadde strupet vannledningen til et område, samtidig som han solgte dyrt vann på kanner til de samme folkene. Det ble det slutt på:

- For skaperverket er ikke til salgs – det skal ikke være slik at noen vanner plenene med gullende rent vann, mens andre betaler halve månedslønna eller sliter seg helt ut med å gå langt for ei kanne med skittent vann, som de i tillegg blir syke av å drikke, sier Bonde.

Gjennom Fasteaksjonen gir vi et håndtrykk fra lokalmiljø i Norge til lokalmiljøer i de landene Kirkens Nødhjelp jobber – et stort globalt fellesskap. For selv om pengene forvaltes av Kirkens Nødhjelp, er det nettopp i lokalmiljøer endringen skjer. Ofte ser vi at initiativet og muligheten for å hente inn kompetanse er der, mens pengene til å gjennomføring mangler. Derfor er innsamling så viktig.

- Hvis du blir en brønnbygger sammen med oss, feirer vi både 50 år med Fasteaksjonen og markerer reformasjonens 500 års jubileum med å gjøre det kirken er til for: å være en motkraft mot kulde og egoisme. Noe som trengs mer enn noen gang, sier nettverksleder Siv Bonde.

Tilbake