Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Changemaker fylte hyllene

Changemaker fylte hyllene

Changemaker har i høst hatt en aksjon for å endre patent-rettighetene for medisin forsket frem av norske universiteter, og en enorm pille med 2354 ønskemedisiner ble overlevert Anniken Huitfeldt og Kari Kjos i desember. Det ble et lysende apotek, foran et lysende Storting.

Tilbake