Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Gode gjerninger

Gode gjerninger

Kirkens Nødhjelps alternative julekalender førte til at flere tusen norske barn gjorde ulike former for gode gjerninger nesten hver dag i desember. Johanna (8) var ett av mange barn som gjorde oppgaver og spredde glede. På bildet ser vi Johanna godt i gang med en av ukesoppgavene, som handlet om å pante flasker.

Tilbake