Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Norge kan vinne EM i skattejakt

Norge kan vinne EM i skattejakt

Norge har muligheten til å bli best i Europa i jakten på skattesnyltere, viser en ny rangering fra vår samarbeidspartner Eurodad der de har sett på om europeiske lands regelverk er gode nok til å hindre skattesnusk. Europeiske land får generelt dårlig score på rangeringen, så at Norge kommer bra ut på rangeringen, er likevel ikke noen hvilepute, var budskapet til Kirkens Nødhjelp og Tax Justice Network Norge, da vi la frem rapporten på et arrangement i Oslo før jul. Skal Norge få et bedre resultat, er det særlig noen gamle bilaterale avtaler som er ugunstige for utviklingsland som må bort, samt en land-for-land-rapportering som må på plass.

Tilbake