Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Fasteaksjonen er årets reformasjonsløft

Aktuelt: Fasteaksjonen

Fasteaksjonen er årets reformasjonsløft

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen, noe som markeres over en hel verden. I Norge er markeringens diakonale prosjekt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Den norske kirke har nedsatt en hovedkomité for reformasjons-markeringen.Komiteen ledes av preses og gir overordnede føringer for markeringen i Den norske kirke. Kirkerådet har ansvar for nasjonale tiltak og for å koordinere regionale og lokale tiltak i den grad det er hensiktsmessig. Den norske kirke samarbeider nært med Norges Kristne Råd, Det lutherske verdensforbund og det internasjonale økumeniske fellesskapet.

– Her er jubileumstreet vårt, sier Emmanuel Makala, som er biskop i Den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania.

Han står foran bispedømmets helt nye kirke i Shinyanga, noen mil sør for Victoriasjøen. Smilet er stort når han viser frem det lille treet som ble plantet da kirken sto ferdig. Treet er et lite symbol på et stort jubileum.

– Denne kirken ble laget som en del av feiringen av at det er 500 år siden reformasjonen. Vi har bestemt oss for å opprette bispedømmer over hele Tanzania innen jubileet i 2017. Det skulle bli vår jubileumsfeiring, og det har vi klart, sier Makala.

Han er biskop i en av Tanzanias fattigste regioner. Vegetasjonen i Shinyanga-regionen er tørr, og folk lever enkelt. Men kirken gjør sitt for å hjelpe.

– Vi tror ikke kirken lever i et vakuum. Vi tror på å hjelpe andre mennesker. Myndighetene kan ikke hjelpe alle i Tanzania, og her kan vi bidra. Vi når ikke bare folk åndelig, men vi når hele mennesket, sier Makala.

Kirken samarbeider med organisasjonen Tanganyika Christian Refugee Service, som er en nær samarbeidspartner til Kirkens Nødhjelp. I bispedømmet til Makala har Kirkens Nødhjelp bidratt til å få på plass flere brønner, drive hygieneopplæring, landsbyutvikling og annet arbeid.

Og det er her den norske og tanzanianske markeringen av reformasjonsjubileet blir knyttet sammen. For i Norge er Kirkens Nødhjelp fasteaksjon en sentral del av reformasjonsmarkeringen – som det diakonale prosjektet. Og pengene fra fasteaksjonen går nettopp til arbeid som i Shinyanga.

50 år med fasteaksjon

I 50 år har Kirkens Nødhjelp arrangert fasteaksjonen – og norske menigheter med konfirmanter i spissen har samlet inn 1,2 milliarder til bistand og nødhjelp verden rundt.

Når Kirkens Nødhjelps fasteaksjon nå er valgt som det diakonale prosjektet for reformasjonsmarkeringen, betyr det at man både feirer, reflekterer og bidrar til at andres liv blir bedre. Da passer det godt at hovedtemaet for reformasjonsmarkeringen er nåde, og at det viktigste i livet ikke er salgsvarer: Frelsen, mennesket og skaperverket er ikke til salgs.

Biskop Helga Haugland Byfuglien utfordrer alle menigheter til å satse ekstra sterkt på fasteaksjonen i 2017. Foto: Aina Johnsen Rønning
Biskop Helga Haugland Byfuglien utfordrer alle menigheter til å satse ekstra sterkt på fasteaksjonen i 2017. Foto: Aina Johnsen Rønning

– Det var klart fra første stund at vi ønsket å ha et diakonalt prosjekt som en sentral del av markeringen. Vi fant ut at den beste måten å gjøre det på, var å gå i samarbeid med Kirkens Nødhjelp om fasteaksjonen. Derfor utfordres menighetene våre til å satse ekstra sterkt på fasteaksjonen i 2017, sier biskop Helga Haugland Byfuglien og legger til:

– Når aksjonen har fokus på alle menneskers rett til rent drikkevann, er dette noe som direkte angår temaene for reformasjonsmarkeringen, både «Skaperverket er ikke til salgs» og «Mennesker er ikke til salgs». Jeg håper at fasteaksjonsmateriellet som kommer fra Kirkens Nødhjelp, blir brukt aktivt i gudstjenestene, sier Byfuglien, som leder hovedkomiteen for reformasjonsmarkeringen i Norge.

– For kirkene er det viktig at reformasjonsmarkeringen ikke bare blir seminarer og festtaler, men at de også kan bidra konkret til at vi hjelper hverandre som medmennesker på jorden, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

– Fasteaksjonen er selve bærebjelken i Kirkens Nødhjelps innsamlingsarbeid, den gir mulighet til å vise tro i praksis. Vi trenger fastetiden kanskje mer enn noensinne. Vi trenger å reflektere over hvem vi er, hvem vi vil være, hva vi har, og hvordan vi bruker det vi har fått, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Om Byfuglien får sitt ønske oppfylt, så kan enda flere i Shinyanga, og alle andre steder Kirkens Nødhjelp jobber, få på plass flere av de grunnleggende behovene i livene sine.

– Når vi nå feirer reformasjons-markeringen, må vi sette oss ned og faktisk se på alt vi har oppnådd. Vi skal ikke dra til Wittenberg for å feire alle sammen, men vi skal se hva vi kan gjøre der vi bor for at andre skal få det bedre, sier Emmanuel Makala ved treet foran sin nye kirke.

Tilbake