Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

100 helseteam

Myanmar

100 helseteam

Kirkens Nødhjelp har i mange år støttet arbeidet med å utdanne mobile team av helsearbeidere som jobber i isolerte og konfliktfylte deler av Myanmar. Disse har gitt støtte til lokalsamfunn som ikke har hatt tilgang til heletjenester på noen annen måte. Ofte har dette vært internt fordrevne og andre sårbare grupper. Men selv om Myanmar gjennomførte sitt første demokratiske valg i fjor, så er ikke freden kommet til alle, og heller ikke helsetjenester. Særlig distriktene lider av mangel på kvalifiserte helsearbeidere.

Våre partnere som Back Pack Health Worker Team har de siste 15 årene etablert over 100 team med 3–5 helsearbeidere som jobber med lokale frivillige. I Chaung Phar har vår partner arbeidet tett sammen med den lokale helsekomitéen og sørget for at en kvinne som jobbet som tradisjonell fødselshjelper, fikk opplæring i 6 måneder på provinssykehuset. I dag er hun i stand til å vurdere om det er fare for komplikasjoner ved en forestående fødsel og sikre at kvinnene i god tid kommer til seg sykehuset for å føde.

Tilbake