Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Fikk prestisjepris

Afghanistan

Fikk prestisjepris

The UNESCO Bibi Gul literacy award ble nylig gitt til Sanayee Development Organization, en afghansk organisasjon og en viktig partner for Kirkens Nødhjelp. Prisen gis til organisasjoner som tar i bruk innovative måter i språkundervisningen sin. Sanayee Development Organization har vært en partner for Kirkens Nødhjelp siden 1998 og fokuserer på konfliktløsning og fredsbygging, hygieneopplæring og sport – i tillegg til språkundervisning.

Sammen med Kristoffers minnefond og Norges fotballforbund stod Kirkens Nødhjelp og Sanayee Development Organization bak prosjektet «Football for Peace and Stability», som brukte fotball som et konfliktdempende virkemiddel – i tillegg til undervisning av barn og unge. Dette prosjektet utviklet seg til et bredere ungdomslederprosjekt for ulike etniske grupper som i 2015 nådde 1180 gutter og 620 jenter i Faryab-provinsen. 300 barn fikk lese- og skrivetrening, og i 2016 fikk hele 510 jenter og gutter lese- og skrivetrening. Dette programmet støttes av Studentaksjonen gjennom Kirkens Nødhjelp.

Tilbake