Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Hus for vordende fedre

Malawi

Hus for vordende fedre

Tchalo helsesenter i Malawi tar mennene på alvor og har laget et eget gjestehus med plass til ektefeller og andre som fulgte dem til den store begivenheten. Tradisjonelt har ikke mennene fulgt sine svangre koner til fødeklinikken i Malawi, men Kirkens Nødhjelp har deltatt i en kampanje for å involvere mennene i svangerskapskontroller og å delta i svangerskapskurs. Høydepunktet for de vordende fedrene er å følge kona til fødselsklinikken og å være til stede når fødselsunderet skjer. Andelen menn som følger opp svangerskap og fødsler, har økt radikalt i de områdene der Kirkens Nødhjelp har arbeidet sammen med våre partnere med denne kampanjen.

Tilbake