Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Sammen mot kjønnslemlestelse

Etiopia

Sammen mot kjønnslemlestelse

Før jul hadde Kirkens Nødhjelp og Redd Barna et seminar for å oppsummere arbeidet mot kjønnslemlestelse i Etiopia og Somalia. I Somalia er 98 % av kvinner mellom 15 og 49 år utsatt for denne tradisjonen, og siden 2006 har organisasjonene samarbeidet om å få ned antallet kjønnslemlestelse. De siste årene har man klart å få til offentlige diskusjoner om dette som fremdeles er regnet som et tabu.

– Kvinner så unge som fem år må gå gjennom den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse, sier Caroline Mwai, prosjektleder i Kirkens Nødhjelp Somalia. Addisalem Befikadu i Kirkens Nødhjelp Etiopia mener man har oppnådd mye de siste årene ved å engasjere menn og bruke religiøse ledere for å nå gjennom med budskapet. De to organisasjonene har hele 25 partnere som jobber med problemstillingen i de to landene.

Tilbake