Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Til markedet med sykkel

Tanzania

Til markedet med sykkel

Et stort problem for fattige småbønder er at de som regel ikke kan selge eller kjøpe mer enn hva de kan frakte med seg på en tråsykkel. Dette fører til at markedsmakt overføres fra de små bøndene, til de mellomstore og store aktørene som har råd til mer egnet form for transport og frakt. Kirkens Nødhjelps prosjekt blant småbønder i Tanzania har ført til lavere innkjøpspriser for korn - og gratis transport til landsbyene der småbøndene bor. Ved å samle markedsmakten har noen hundre småbønder blitt mer konkurransedyktige produsenter av mais og ris.

Tilbake