Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Snart halve befolkningen i krise

Darfur

Snart halve befolkningen i krise

Av 7,5 millioner mennesker har tre millioner behov for hjelp i Darfur, ifølge UNOCHA.

Kirkens Nødhjelp er en av bistandsorganisasjonene som jobber i området, med vann, hygiene, sanitær, helsetjenester og utdeling av nødvendigheter som kokekar og hygieneartikler. Darfur-krisen er imidlertid regnet som en av de «glemte krisene», og behovet for hjelp er langt større enn hva det internasjonale samfunnet er villig til å bidra med.

– Bistanden ble kuttet da graden av vold i området gikk ned, men behovene virker uendelig store, og de humanitære indikatorene når det gjelder mattilgang er alarmerende, opplyser Gudrun Berthinussen i Kirkens Nødhjelp. Nå håper hun at media igjen skriver om Darfur, slik at bistandsmidlene til krisen økes.

Tilbake