Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Rent vann redder liv

Malawi

Rent vann redder liv

WHO rapporterer at 40 % av helseklinikkene i 54 lavinntekstsland mangler vann.

Utrygt drikkevann og manglende mulighet for håndvask er en av årsakene til at mor og barn dør, og mange kvinner unngår å dra til helseklinikker uten tilgang til rent vann. Nå er det slik at verden er kommet mye lengre når det gjelder spedbarnsdødelighet, mellom 1990 og 2015 sank antall spedbarnsdødsfall fra 5,1 millioner til 2,7 millioner, og antall kvinner som døde i barsel ble halvert. Malawi er et av landene der Kirkens Nødhjelp jobber aktivt med å forbedre helseklinikkene – blant annet med å legge inn rent drikkevann. Det har ført til færre dødsfall hos kvinnene og barna ved klinikkene der vanntilgang og sanitære forhold er forbedret.

Tilbake