Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Delte ut geiter i Mali

Mali

Delte ut geiter i Mali

Fikk du en symbolsk geit til jul? I Mali fikk 100 kvinnelige eneforsørgere 400 geiter som en del av geiteprogrammet til Kirkens Nødhjelp.

Kvinnene som fikk geiter var spesielt plukket ut som spesielt sårbare etter å ha blitt rammet av konflikter eller vold. Kvinnene kom fra Kidal by og nabokommunen Essouk. I tillegg til de fire geitene hver av kvinnene fikk, mottok de også 50 kilo for til den første perioden med geitehold. Geiteprosjektet ble gjennomført av KN’s partner ASSADDEC, en partner som i en årrekke har jobbet for vanskeligstilte kvinner med hjelp fra Kirkens Nødhjelp.

Tilbake