Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Feiret såpe og vann

Pakistan

Feiret såpe og vann

De ansatte ved Pakistan-kontoret til Kirkens Nødhjelp fikk en spesiell arbeidsdag under den internasjonale håndvask-dagen 15 oktober.

Ledelsen hadde nok en baktanke med feiringen, i og med at dårlig håndhygiene er en viktig årsak til at folk er hjemme på grunn av sykdom – verden over. Staben ble drillet og testet i de globale anbefalte trinnene for god håndvask (du kan dem neppe, du heller), og de flinkeste ble premiert med – et diplom.

Tilbake