Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Religiøse aktører side ved side

Tanzania

Religiøse aktører side ved side

Kirkens Nødhjelp lanserte sammen med Christian Council of Tanzania, Evangelical Lutheran Church in Tanzania og Svenska Kyrkan en tanzaniansk gruppe av den religiøse samarbeidsorganisasjonen «Side by side».

Både den norske og den svenske ambassadøren var til stede sammen med 100 representanter fra frivillige organisasjoner og ikke minst religiøse ledere. Kirkens Nødhjelp har lenge jobbet for å styrke kvinnenes posisjon i Tanzania.

– Gjennom støtte fra Kirkens Nødhjelp har kvinner i Tanzania blitt styrket økonomisk og sosiale gjennom spare- og lånegruppene VICOBA, og de har fått juridisk hjelp slik at de selv har kunnet bli landeiere, sa Zaria Dunia fra partnerorganisasjonen National Muslim Council of Tanzania under høytideligheten. «Side by side» arrangerer årlig «16 dagers aktivisme» for å sette søkelys på kjønnsbasert vold, som aldri lar noen være trygg, eller «Funguka ukatili wa kijinsia haujawahi kumwacha mtu salama», som det heter i Tanzania.

Tilbake