Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Andakt

Andakt

Andakt

Ved inngangen til 2018 tar vi med oss den håpsbekjennelsen som ble brukt ved den felleskirkelige fredsgudstjenesten i Oslo 9. desember. Dette var en gudstjeneste i forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris til ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

Kilde: Liturgisk ressurs fra Metodistkirken

Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor freden bor,
hvor Guds Ånd blåser inn liv
og skaper en regnbue av farger og former.

Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor kjærligheten bor,
hvor Kristi livgivende ånd brer seg i og mellom mennesker,
hvor lidelsen er lidt,
hvor døden er stridt
og hvor graven er tom som på oppstandelsens morgen.

Vi har et håp
om en ny himmel
og en ny jord,
hvor gleden bor,
hvor Guds Hellige Ånd
stadig fornyer det grensesprengende fellesskap
og det ukuelige håp om et liv uten grenser.

Amen

Tilbake