Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Året vi lærte

Changemaker

Året vi lærte

Da 2016 nærmet seg slutten, lette mediene etter de gode nyhetene. Konkurransen om klikk, Facebook-annonsering og falske nyheter hadde vist seg å være en skummel mikstur som ga et lite nyansert, og ofte direkte feil, bilde av hvordan verden egentlig henger sammen.

Miksturen bidro ikke til samhold og samarbeid om å møte utfordringene verdenssamfunnet står overfor. I stedet bygget den opp under frykt, forskjeller og hat.

Har vi i 2017 funnet motgiften til den skumle fryktmiksturen?

Dette var året da nynazister igjen demonstrerte i norske gater, året da vi så klipp vi trodde hørte historien til – der mennesker på flukt ble solgt som slaver, og året da Norge hang hengelåsen på døren inn til landet for verdens flyktninger. Det er mye som tyder på at den skumle miksturen var blant hovedingrediensene i samfunnsdebatten i 2017.

«Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke for jeg var ikke kommunist», skrev den tyske teologen og lutherske presten Martin Niemöller i 1946.

I 2017 var det afghanere som ble tatt, men vi brydde oss – selv om vi ikke kommer fra Afghanistan. En enorm folkelig mobilisering, både blant kirkesamfunn, sivilsamfunn og grasroten i politiske partier, stod opp for de svakeste i samfunnet. Kampen er ikke over for de afghanske guttene, men som samfunn beviste vi at vi ikke godtar en fryktkultur som dehumaniserer mennesker. Verdighet, medmenneskelighet og håp vant over frykt og hat.

2017 var året grasrotbevegelsene klarte å forby atomvåpen – og for det vant vi fredsprisen. Og jeg sier vi, for både du og jeg er blant vinnerne. Kirkesamfunn over hele verden, Kirkens Nødhjelp, Changemaker og mange, mange andre har jobbet for et forbud mot atomvåpen i årevis – og det nyttet!

Historien har vist oss hvor viktig det er å stå opp mot urett – og 2017 var året vi viste at vi har lært, men også året som viste oss at kampen om menneskeverdet må vinnes igjen og igjen. Nå står vi overfor et nytt år med nye muligheter. Sammen kan vi skape det samfunnet vi ønsker å være en del av. Et samfunn der mennesker behandles som mennesker. Bli med på å gripe muligheten!

Tilbake