Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

Bygger sin egen do

Tema: Fremtidens bistand

Bygger sin egen do

Bistand handler ikke bare om å gi og å få. De beste prosjektene er de som involverer, engasjerer og gir eierskapsfølelse.

43 år gamle Ghulam Mustafa har skjøvet på murerarbeidet for vår skyld. Det er fredag og egentlig fri i Shanghar-distriktet, men vi ønsket å snakke med ham om arbeidet med å bygge sitt eget toalett. Det vil si, Kirkens Nødhjelps partner RDF har stått for infrastrukturen og «toalettskåla», og de har levert en låsbar dør. Dessuten har de lært opp en i landsbyen for å sikre at toalettene blir satt opp skikkelig. Men Ghulam Mustafa har selv kjøpt inn de store mursteinene og fått dem fraktet til landsbyen. Ikke så enkelt i en Tatar-landsby der man verken har penger til materialer eller et egnet transportmiddel.

– Hele landsbyen leide en varevogn til å frakte mursteinene hit, forklarer Mustafa, som har to barn, et på fem og et på tre. Han skal dele toalettet med broren, som bor i nabohuset.

– Vi har delt på utgiftene til mursteinene. Faktisk så har vi spart i fire måneder. Det koster 22 rupies per stein (rundt to kroner), noe som er dyrt for oss. Taket må vi vente med til vi har spart opp enda mer, sier Mustafa.

– Er familien utålmodig etter å få eget toalett?

– Ja, særlig kona. Nå bruker vi toalettet til en annen bror av meg. Det blir deilig å bli ferdig og få vårt eget, sier Mustafa og legger på plass en av mursteinene som skal bli hans eget avtrede.

Tilbake