Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2018

I noen kriser kan det smarteste være å gi folk kontanter

Tema: Fremtidens bistand

I noen kriser kan det smarteste være å gi folk kontanter

– Vi er forbi den tiden da vi mente at vi som hjelpeorganisasjoner vet bedre enn dem som skulle hjelpes hva som trengs. Det er en nødvendig endring i maktforholdet. Ved at de selv får bestemme hva de bruker penger på i en nødsituasjon, hjelper vi flere mer effektivt, forklarer leder for det humanitære arbeidet i Kirkens Nødhjelp, Gudrun Bertinussen.

Å få en sum penger er en ny form for bistand som har vist seg effektiv og har bredt om seg de siste ti årene. Både for å bekjempe fattigdom og for å gi nødhjelp i visse kriser gir kontantstøtte større avkasting pr. brukte krone og større ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det styrker også kvinners stilling, får flere barn i skole og reduserer fattigdom, viser evalueringer oppsummert av den anerkjente tenketanken The Overseas Development Institute.

Verdighet

– Du kan tenke deg selv om du måtte flykte fra alt du eier og har, og du står på bar bakke. Hvis du har fått mat av noen i lokalbefolkningen, men trenger medisiner til ditt kronisk syke barn eller briller fordi du ødela dem i flukten, er det befriende å få mulighet til å prioritere ut fra din families behov. Det gir større valgfrihet og bidrar til verdighet, sier Bertinussen. Hun forteller at de har opplevd å se mat gitt i en nødsituasjon til salgs på markedet. Der selges de til lavere pris enn det som er den reelle verdien. Det viste seg at varene hadde blitt byttet til andre helt nødvendige varer.

– Kirken har lang tradisjon for å arbeide på den måten, så på mange måter er det ikke noe nytt for vårt nettverk. Ofte gir de penger til de fattigste ved høytider og i ekstra vanskelige situasjoner. Det som er nytt, er at vi bruker det i større operasjoner av gode grunner: Vi må arbeide så effektivt som mulig i en tid da krisene hoper seg opp. For ved utdeling av penger minker vi administrasjonsmengden, vi styrker det lokale markedet og ikke minst sikrer vi mer integritet og ansvar for eget liv hos dem som trenger hjelp, forklarer Bertinussen.

Det er mange former for kontantutbetaling. Det kan være kuponger, bankkort, penger eller apper på mobilen. Kirkens Nødhjelp har god erfaring med innføring av betalingskort og terminaler i flyktningleirene våre for flyktninger fra Myanmar i Thailand, som drives av vår partner TBC.

– Der er matutdeling erstattet med et system hvor flyktningene gjør egne valg og prioriteringer. Ganske spennende og relativt vellykket, forteller Bertinussen.

Lønnsomt

Verdens matvareprogram er en av de store organisasjonene som har tatt i bruk denne metoden i stor skala. Nå utgjør kontantutbetalinger i form av et bankkort, penger eller sjekker som kan veksles i ulike varer, en fjerdedel av alt arbeid denne store internasjonale organisasjonen gjør. I en kronikk i ukeavisa Bistandsaktuelt sier verdens matvareprogram at det må analyseres nøye hvor det passer, men der det passer får folk bedre helse og ernæring, og det styrker det lokale næringslivet. Det kan også bidra til å opprette gode sikkerhetsnett for de mest sårbare i nye katastrofer.

– Jeg ser store muligheter ved å arbeide slik. Vi sparer ressurser for vi bruker mindre penger på logistikk og transport når markedet blir flyttet til der behovene er. Men vi må fremdeles kartlegge behov og prioritere de mest sårbare og følge opp for å se hvordan pengene er brukt, og hva slags effekt de har hatt på for eksempel helsen i familien. Vi regner med at å legge om bistanden til kontantutbetaling der det er mulig, vil gjøre operasjoner ca . 20 % billigere, forklarer Bertinussen.

Tilbake