EN LEDSAGERS BEKJENNELSE

Abdulateef Radwan

Aktuelt: Palestina

Abdulateef Radwan

«Barn i denne byen opplever arrestasjoner hver uke. Hver morgen får jeg telefon om nattens raid, så jeg er forberedt når jeg kommer til skolen.»

Azzun har i tiår vært en herjet by, omkranset av settlements, ukentlige sammenstøt, tåregass og nattlige arrestasjoner. Hvordan jobber en skole for å ta vare på sine elever midt i denne galskapen?

Jeg besøkte byen minst to ganger i uken, snakket med folk, hørte på frustrasjonen og sinnet, var innom rådhuset, snakket med barn som har vært i fengsel og deres foreldre, så på bilder, mobilfilmer og dokumenter. Det ble mange rapporter inn til FN-systemet.

Abdulateef Radwan er rektor på ungdomsskolen for gutter i byen, og har samlet en gruppe lærere denne ettermiddagen. Skolen har 380 elever og 23 lærere.

– Den daglige tilstedeværelsen og de mange nattlige raid av soldater provoserer folk, begynner han.

– Når ungene hører en uvanlig lyd, mister de konsentrasjonen med en gang. Når soldater raider et hus eller en del av byen, så skjer det alltid mellom kl 24 og 04 på natten. Det betyr at elevene ikke får sovet nok, og de blir redde. Og de snakker om hva som skjedde – i lang tid framover.

– Dette tar vi tak i. Vi har egne folk som elevene kan snakke med, på tomannshånd eller i grupper. Lærerne går på besøk i hjemmene dersom elever har problemer etter møter med soldater – som søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. I fjor merket vi at grupper av elever forlot skolen for å lage bråk med soldatene. Derfor har vi nå nulltoleranse for fravær i skoletiden.

Fysisk trening er et annet tiltak – for at elevene skal bruke sin energi på en positiv måte, og tømme sinnet sitt, som de uttrykker det. De har aktiviteter om morgenen og mellom timene, og på kveldene er lærerne til stede og skolen åpen for idrettsaktiviteter. De ønsker også at skolen skal være en liten oase i byen, hvor det skal være rent og pent, bevisst fargebruk og ingen graffiti og søppel.

– Vi gjør alt for å beskytte våre elever – som er byens framtid. Det er en daglig utfordring som vi ikke har råd til å tape, sier rektor.

Tilbake