Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2019

Bistand som gudstjeneste

Bistand som gudstjeneste

Hva har nødhjelp og bistand med kristen tro og kirkeliv å gjøre? Alt, ifølge diakon Silje Sjøtveit og prest Erland Grøtberg, som har besøkt Kirkens Nødhjelp-prosjekter og møtt lokale kirkepartnere i Etiopia.

– Da så han på meg og sa: «You have a good life», forteller Silje Sjøtveit, som til daglig er diakon i Tinn menighet i Telemark. En etiopisk unggutt hadde stoppet henne på gaten og spurt hvor hun kom fra.

For Silje gjorde det vondt å høre ordene, nettopp fordi hun visste at han hadde rett. Troen på likeverd og kampen for rettferdighet er en helt sentral del av kristenlivet og den kirkelige tjenesten, både for henne og Erland Grøtberg, sokneprest i Grim menighet i Kristiansand.

Changemaker

Det var i ungdomsbevegelsen Change-maker at engasjementet for rettferdighet vokste frem i takt med kristentroen hos dem begge.

– Changemaker ble det første kristne fellesskapet jeg følte meg hjemme i, og et miljø hvor troen falt på plass for meg. Engasjementet for Kirkens Nødhjelp har fulgt meg siden, kanskje fordi det er med på å konkretisere troen som praksis og gjøre den meningsfull her og nå, forteller Erland. Han mener Kirkens Nødhjelps kirkelige tilknytning bidrar til å fjerne skillet mellom «oss rike» som hjelper «de fattige».

– I stedet er vi en verdensvid kirke som står sammen for en rettferdig verden, sier Erland. Med kun én norsk ansatt på kontoret i Addis Ababa, landrepresentant Eivind Aalborg, mener han Kirkens Nødhjelp ikke er et fremmedelement i landet.

Legitimitet

Både Erland og Silje forteller om møter med ressurssterke mennesker som har vilje og evne til å utvikle sine lokalsamfunn og sitt hjemland, både blant Kirkens Nødhjelps lokalt ansatte og hos partnerorganisasjonene. Erland trekker frem den etiopisk-ortodokse kirken, som har dype røtter i landets historie. Deres tilstedeværelse gir en naturlig legitimitet som også gagner Kirkens Nødhjelps arbeid. Silje trekker spesielt frem det holdningsskapende arbeidet for kvinners rettigheter og mot kjønnslemlestelse og barneekteskap.

– Som en kirkelig organisasjon blir Kirkens Nødhjelp lyttet til i den ortodokse kirke, sier hun.

Inkluderende

Erland understreker betydningen av at Kirkens Nødhjelp også samarbeider med ikke-kristne religiøse og sekulære organisasjoner og ikke diskriminerer på grunnlag av tro, kjønn, livssyn, legning eller etnisitet. Og begge er imponert over kvaliteten i arbeidet etter å ha sett vannprosjekter med egne øyne og hatt samtaler med både partnerne og Kirkens Nødhjelps egne ansatte.

Men det er ikke bare verdiene i Kirkens Nødhjelps arbeid ute i verden de ønsker å formidle til sine menigheter og kolleger i bispedømmene. De mener det gjør noe med nordmenn å være en del av Kirkens Nødhjelps arbeid, enten man er med og arrangerer fasteaksjon i lokalmenigheten eller støtter arbeidet på andre måter:

– Jeg tror vi skal tenke stort om hva det gjør med kirkene i Norge å få dele av våre penger og vårt engasjement for de som lider i andre land. Vi elsker fordi vi er elsket, sier Silje.

Tilbake