Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2019

Du kan bli superhelt!

Du kan bli superhelt!

Barn er opptekne av urettferd både i det nære og i den store verda. Thea og Jacob viser korleis barn kan vere med på å gjere verda meir rettferdig.

Alle barn som har lyst til å gjere verda meir rettferdig kan vere superheltar i fastetida. Vi har laga eit superhelt-hefte der vi møter to superheltar som kan flytte seg i tid og rom. I heftet viser Thea og Jacob korleis barn kan vere med å gjere ein superviktig jobb i vekene fram til påske.

Kvar veke i fastetida blir knytt til ein av dei sju fargane i regnbogen, og for kvar veke kan de lese ei kort forteljing om Thea og Jacob og finne forslag til aktivitetar. Fleire gongar blir barna oppfordra til å putte pengar på den lilla fastebøssa. Denne bøssa har lange tradisjonar i Kirkens Nødhjelp, og du kan få den i din lokale kyrkjelyd.

Ei magisk reise

Thea og Jacob hamnar plutseleg på ei magisk reise langt, langt borte, og dei er veldig ivrige på å fortelje kvar dei har vore.

– Vi var i eit land der det var veldig varmt og tørt, seier Thea.

– Der var det mange som hadde mista alle dyra sine på grunn av tørka. Difor måtte dei flykte, seier Jacob.

– No treng dei heldigvis ikkje gå så langt for å hente vatn, skyt Thea inn.

Fordi dei har fått hjelp av Kirkens Nødhjelp til å lage ein brønn med reint vatn.

Her er det mange andre barn som er på same alder som Thea og Jacob.

– Først trefte vi nokre gutar som spelte fotball, seier Jacob.

– Og eg var med ei jente som skulle hente vatn. Og så vart eg med heim til henne, legg Thea til.

– Der budde Jama, ein av fotballgutane også, seier Jacob.

Urettferdig

Han fortel at alle budde i små hytter som var laga av bølgjeblekk og tøybitar.

– Men det var veldig ryddig der, seier Thea raskt.

– Då dei skulle ete, vart vi også invitert. Sjølv om dei ikkje hadde mykje, delte de det de hadde, seier Jacob vidare.

– Vi såg korleis Jama hadde det på skulen også, seier Thea.

– Ja, der var det mange barn, mange fleire enn i vår klasse, seier Jacob og legg til at på skulen har han lært om dei farlege klimaendringane. Dei som bur i tørre område slik som Jama, er dei som merker klimaendringane hardast.

– Det er ikkje rettferdig, seier Thea.

Dei har nokre idear om kva vi kan gjere for at det ikkje lenger skal vere så urettferdig.

– Vi må vere med å gjere noko slik at det blir mindre av dei farlege klimagassane, seier Jacob.

– Ja, vi kan gå eller sykle til trening eller køyre fleire saman, seier Thea.

Reint vatn

Og etter at dei såg korleis livet til Jama og dei er, har dei fått lyst til å gjere noko for å hjelpe dei.

– Jama og dei andre hadde nok vatn, seier Thea.

– Ja, men det er mange andre som ikkje er så heldige, kjem det fra Jacob. – Difor skal vi vere med på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.

– Vi skal samle inn pengar slik at fleire kan få reint vatn, seier Thea.

– Det gjer jo alle Superheltar, seier Jacob.

Tilbake