Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2019

FELLES FRONT MOT TERRORGRUPPER

FELLES FRONT MOT TERRORGRUPPER

Da terrorgrupper prøvde å rekruttere burundiske ungdommer, samarbeidet vi med imamene i en bevisstgjøringskampanje, og vi klarte å løse opp i grupperingen, sier Sylvestre Bizimana, generalsekretær i National Christian Councils i Burundi

Bizimana er i Norge for å treffe sin partner Kirkens Nødhjelp og for å be norsk UD om å støtte Burundi i fredsdialoger. Siden Norge ikke er en tidligere kolonimakt og ikke har noen negativ historie med verken Burundi eller nabolandene, kan vi være en nøytral part i samtaler, forklarer Bizimana.

Samarbeid for fred

Som leder av en felles kristen paraplyorganisasjon i et land der 86 prosent av befolkningen er katolikker eller protestanter, har han stor innflytelse når det oppstår motsetninger i landet. Burundi er fremdeles preget av motsetninger mellom hutuer og tutsier, og regjeringen har vedtatt etniske kvoter for offisielle stillinger, en regel som nå også gjelder organisasjoner. Selv om hutuene utgjør majoriteten i befolkningen, er det fremdeles tutsiene som har flest offisielle stillinger, og regjeringen er redd for at denne ubalansen vil ende i konflikter, forklarer Bizimana.

– I 2015 var det mange ungdommer som tok til vold og kraftige demonstrasjoner da presidenten ikke ville gå av etter endt periode. Vi bestemte oss for at vi ikke kunne sitte tause og se på at situasjonen eskalerte, og med Kirkens Nødhjelp som samarbeidspartner klarte vi å få kirkene til å jobbe sammen. Ved å få ungdommen i de opposisjonspartiene som var mest aktive i demonstrasjonene, i tale klarte vi å roe situasjonen, sier Bizimana.

For å styrke seg for senere konflikter laget de en strategiplan sammen med muslimske ledere. Nå sender National Christian Councils i Burundi kvinnegrupper og fredsgrupper til nabolandene for solidaritetsbesøk der de viser hvordan de har klart å dempe konflikter i Burundi.

Vil endre holdninger

National Christian Councils i Burundi jobber ikke bare for fred og etnisk samhold. De går også langt i å løfte fokuset på kvinners situasjon i Burundi, blant annet familievold, kvinners svake stilling når det gjelder makt over sin egen kropp og hvor mange barn hun skal ha, og endring av arvereglene der kvinner normalt ikke arver fra sine foreldre.

– Verken den katolske eller den protestantiske kirken er særlig interessert i å snakke om familieplanlegging. Protestantene er mer fleksible. Når det gjelder katolikkene, fikk vi hjelp av World Council of Churches og lederen Olav Fykse Tveit, som møtte paven. Deretter ble det satt ned en gruppe av paven, og denne gruppa overbeviste katolikkene i Burundi om å ta tak i utfordringer som migrasjon og menneskehandel. Nå er samarbeidet veldig godt, sier Bizimana.

Tilbake