Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2019

Vannets forandrende kraft

Vannets forandrende kraft

Vann har gått som en blå elv gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid i mange år. Dette livgivende vannet som er så avgjørende for alt liv. Vannet som kan forandre alt.

To milliarder mennesker mangler tilgang til rent og trygt vann, ifølge FN. De må enten prøve å overleve med vannmangel eller de er tvunget til å bruke forurenset vann. På grunn av klimaendringer og forurensning, anslår FN at halvparten av jordens befolkning vil mangle rent vann i perioder i 2050.

FNs klare beskjed er derfor at vi må ta bedre vare på det vannet vi har her på kloden. I tillegg må vi fortsette det viktige arbeidet med å skaffe rent vann til de som mangler. For det er mulig å skaffe rent vann, også i tørre områder.

I dette arbeidet er din innsats som støttespiller enormt viktig.

I denne utgaven kan du lese om utfordringer med å sikre vedlikehold når vannet først er på plass i et lokalsamfunn. Etter krise og konflikt er det krevende å finne bærekraftige løsninger. Noen ganger er ikke de nødvendige lokale ressursene til stede, og ikke minst i sårbare stater er det en utfordring å sikre at lokale myndigheter tar sin del av ansvaret.

I mange av landene vi jobber i, ser vi ødelagte vannpumper som ikke har fungert på mange år, fordi det manglet en plan for vedlikehold da de ble satt opp. Derfor er lokalt eierskap og involvering svært viktig i våre vannprosjekter. Vi jobber tett med lokale myndigheter, og sørger for å lære lokalbefolkningen hvordan de skal ta vare på de nye vanninstallasjonene. Dette er med på å sikre at det rene vannet fortsetter å strømme også etter at Kirkens Nødhjelp har overlatt ansvaret til lokale krefter. Slik kan vannet skape varig endring.

I 2019 er det fem år siden Kirkens Nødhjelp fikk 253 millioner kroner i gave av det norske folk gjennom TV-aksjonen på NRK. Takket være den enestående mobiliseringen som ble gjort i menigheter, på skoler og i lokalsamfunn, gikk tusenvis av bøssebærere fra dør til dør under mottoet «Vann forandrer alt». Pengene har skaffet vann til snart 1,5 millioner mennesker i Etiopia, Tanzania, Somalia, DR Kongo, Angola, Sudan, Sør-Sudan, Pakistan, Afghanistan og Haiti. Mange av brønnene som er blitt boret for TV-aksjonspengene, har dere fått lese om i magasinet vårt. Du husker kanskje Agnes som slapp å gå så langt etter vann fordi landsbyen hennes fikk brønn? Eller brønnen i Garowe i Somalia, som gir vann til 40.000 mennesker i tørken?

Når du leser dette, har mange menigheter rundt i landet startet planleggingen av Fasteaksjonen 2019, som går av stabelen 7.-9. april. Som i TV-aksjonen 2014, er det vann som er tema for Fasteaksjonen. Bli med du også! Sammen kan vi redde liv og skape forandring.

Tilbake