Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Bygger fremtidshåp for unge palestinere

Bygger fremtidshåp for unge palestinere

Langt under havets overflate løftes palestinske ungdommer opp til nye høyder.

I den knusktørre Jordandalen ligger Jeriko som en grønn oase mellom golde fjell. Her, midt i verdens eldste by, bygges fremtida for 280 ungdommer fra hele Palestina. YMCAs yrkesskole utdannes blant annet elektrikere, snekkere og grafiske designere. Det gis opplæring i jordbruk, engelsk og entreprenørskap. Kirkens Nødhjelp støtter skolen gjennom sin partner YMCA (i Norge kjent som KFUK/KFUM).  Hit kommer palestinske ungdommer for å bo og gå på skole i et helt år. Mange av dem er flyktninger i eget land, og mange har en trøblete bakgrunn med vold, rus og vanskeligheter med å fungere på vanlig skole. De fleste er sendt hit av familiene sine med håp om at et år ved denne skolen kan sikre dem et mer stabilt liv og lysere fremtidsutsikter. – Noen sliter såpass mye når de kommer hit at det nesten er vanskelig å se dem for seg i jobb. Men etter en måneds tid begynner vi å se endringer. Etter hvert som de lærer seg faget sitt, går det veldig bra med dem, forteller generalsekretær i YMCA Øst-Jerusalem, Peter Nasir.

VIL GI HÅP

Mange av elevene er muslimer, og generalsekretæren har blitt møtt med spørsmål om hvorfor en kristen organisasjon tar så stort ansvar for muslimske ungdommer. – For oss er dette helt naturlig og noe vi har et sterkt ønske om å gjøre. Kristne og muslimer står sammen og hjelper hverandre. Vi vil satse på disse ungdommene og gi dem håp. Dette er også en aldersgruppe som faller mellom flere stoler og ingen andre tar seg av, forklarer Nasir. At skolen lykkes, er det liten tvil om. Skolestatistikken gir all grunn til fremtidshåp: 85 prosent får jobb innen seks måneder etter at de er ferdige på skolen. Elevene jobber aktivt med å markedsføre seg – nå også med en egen app. – Gjennom appen kan folk finne arbeidskraften de trenger, og den når stadig flere. Men det er foreløpig ingen utbredt kultur for mobilapper her, så det er utfordrende å starte slike innovasjonsprosjekter, vedgår skoledirektør Samah Shalian.

EGEN BARNEHAGE

Ikke alle elevene ved skolen er like unge. En rekke voksne sitter også på skolebenken, blant annet i flere kvinneprosjekter der kvinner får yrkesutdanning og hjelp til å starte egen bedrift. Lenge var rekrutteringen til disse prosjektene en utfordring fordi mange kvinner måtte holde seg hjemme med barna. Skolen fant løsningen. – Vi ønsket å gi kvinnene en mulighet. Nå starter vi opp en egen barnehage ved skolen for å kunne gjøre det enklere for kvinnene å få med seg undervisningen. Slik kan de ta med seg barna og la dem leke i barnehagen vår mens de selv er på skolen, sier skoledirektør Shalian.

På bildet: Denne gjengen unge snekkerlærlinger gleder seg til å begynne i arbeidslivet etter endt skolegang i Jeriko.

Tekst: Hege Kristin Ulvin 
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake