Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Faste for vann og klima

Fasteaksjonen 2020

Faste for vann og klima

Vi er på vei inn i fastetiden, og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er allerede godt i gang rundt om i norske menigheter. Mange av oss feirer inngangen til fasten med kremboller og karneval, men få nordmenn markerer de sju ukene med faste mellom fastelavn og påske. Fasteaksjonen er Kirkens Nødhjelps bidrag til en meningsfull fastetid, den type faste Gud ønsker seg, ifølge profeten Jesaja (Jes 58, 6–7).

Det samme forholdet mellom fest og faste kan vi kjenne igjen i nyere norsk historie. Den industrielle revolusjonen og oljeeventyret var vår nasjonale fastelavn. Men for mange av oss ble krembollene tett fulgt av sjokolade og marsipan i gul emballasje. Og mens 785 millioner mennesker i verden fortsatt mangler tilgang til rent vann, går det sakte, men sikkert opp for oss nordmenn at vår livsstil er i ferd med å ødelegge kloden.

I november 2019 erklærte et overveldende flertall i EU-parlamentet klimakrise. Flere land, blant dem Storbritannia og Canada, har også vedtatt at klimaendringene nå utgjør en akutt nødsituasjon. Verden trenger en global faste – eller, med andre ord, en god, gammel norsk dugnad. Vi trenger Fasteaksjonen.

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte egne utslipp og bidra til å finansiere klimatiltak i fattige land. Beregninger basert på Norges klimagassutslipp og økonomiske kapasitet viser at vi må kraftig oppskalere vår støtte til klimatilpasning i fattige land. Det er viktig at Norge skjerper sine forpliktelser og ambisjoner. Vi må gjøre vårt for å forhindre at klimaendringene får katastrofale følger for de aller mest sårbare, de som aldri var med på festen.

Tradisjonen tro er årets fasteaksjon både Norges nest største bøsseinnsamling etter tv-aksjonen og en underskriftsaksjon. Sammen kan vi sikre alle mennesker i verden tilgang til rent vann. Og sammen kan vi løfte klimarettferdighet til toppen av dagsordenen.

La oss faste med verden slik at alle får en plass rundt festbordet i påsken!

Tilbake