Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Må tørre å være moralske

Må tørre å være moralske

– Prestene kan mye om skyld og skam. Vi vet hvordan vi skal snakke om det. Klimadebatten gir oss en unik sjanse til å være en moralsk stemme og peke på at dette handler om rettferdighet, sa Berit Hagen Agøy i klimadebatten under Olavsfestdagene.

Engasjementet var stort da Kirkens Nødhjelp inviterte til klimadebatt. Statssekretær Sveinung Rotevatn pekte på at bildet ikke er helsvart. Selv om oljesektoren har økt sine utslipp betydelig, har Fastlands-Norge redusert utslippene sine med 40 % siden 2007. Halvparten av nybilene som selges, er elbiler, noe ingen andre land er i nærheten av, sa Rotevatn, som ble utfordret av Dagfinn Høybråten. – De landene som har bidratt mest til problemene, er også de landene som må bidra mest til løsningen. Slik det er nå, er det de som har bidratt minst til klimautslippene, som rammes hardest, sa Høybråten. – Det er riktig at dette er etisk, men også fattige land må forplikte seg til å kutte utslipp fordi det er her utslippene går mest opp. Allerede nå er utslippene størst utenfor de vestlige landene. Alle må være med på å kutte, ellers går det ikke, svarte Rotevatn.

KIRKENS ANSVAR

Berit Hagen Agøy, generalsekretær for Mellomkirkelig råd, understreket at klima er sak nummer én i nesten alle menigheter de er i kontakt med verden over. Det er kjernen i det kirka skal jobbe med, konkluderte hun.
– Kirkas klimaengasjement er ikke lenger kontroversielt. Men vi må være en tydeligere moralsk stemme når det gjelder for eksempel olje- og gassproduksjonen vår. Og vi må være tydelige på at det ikke er nok å lete etter teknologiske løsninger, sa Agøy. – Markedskreftene må ledes i riktig retning. Vi er verdensledende på elektrisk sjøkraft fordi staten krever det når vi utlyser anbudskonkurranser. Ozonlaget ble reddet via tydelige politiske krav og ny teknologi. Vi må vise at vi klarer å kombinere velstand og lavere utslipp. Det betyr mye for klimaoptimisten ute i verden, svarte Rotevatn.

UPOPULÆRE VALG

Dagfinn Høybråten er redd for at den kraftige reduksjonen av verdens fattigdom man har oppnådd de siste 15 årene,

vil forsvinne med klimaendringene. For å hindre et tilbakeslag må politikerne tørre å ta upopulære valg, slik man gjorde det da røykeloven ble vedtatt. – Erfaringene etter røykeloven viser oss at forslag som først virker helt umulige og idiotiske, med tida blir helt logiske fordi kunnskap endrer folks holdninger. Det ser vi i plastdebatten i dag, sa Rotevatn. – Jeg er jo fornøyd med levestandarden jeg har nå, utfordringen er at man trenger politisk press for å endre på individuelle valg. Kanskje skal kirka bli modigere og støtte politikere som tar upopulære valg? spurte Agøy.  – Jeg tror mer på at det må lønne seg å ta grønne valg, enn å gi folk skyldfølelse, sa Rotevatn. – Fattige må betale prisen, og en del av denne prisen handler om liv og død, uten at sikkerhetsnettet er der. Vi må bringe frem konkrete løsninger, langsiktige og kortsiktige, sa Høybråten. 

 

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake