Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Samarbeid for Fasteaksjonen

Fasteaksjonen 2020

Samarbeid for Fasteaksjonen

Hva gjør man dersom man har for få konfirmanter til å få skikkelig schwung på Fasteaksjonen? Samarbeider, naturligvis.

I Drammen er folk vant til å samarbeide, både på tvers av kirkesamfunnene og med andre religioner. Byen er en av de mest flerkulturelle i landet, og for menigheten på Fjell er de kristne en minoritet. – Vi har bare et par konfirmanter i året. Det samme gjelder for Baptistmenigheten og Metodistkirken i Drammen. Men vi vil jo også markere Fasteaksjonen, sier diakon i Fjell kirke, Signe Myklebust.

ÅPNER OPP KIRKEN

Da Myklebust fikk høre om fotoutstillingen som Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard Bjelland har vist frem flere steder i Norge, ringte hun rundt til de andre Drammen-menighetene som «eier» Kirkens Nødhjelp. Hva tenkte de om å samarbeide om å arrangere en fotoutstilling med «noko attåt»? Både Metodistmenigheten og Baptistmenigheten hang seg på, og opplegget er i skrivende stund blitt ganske så omfattende.  – For oss små menigheter er det fint å få være med i en større sammenheng. Selv om selve utstillingen skal stå på Fjell, skal vi andre delta aktivt med musikkinnslag og tekstlesning. Salg av middagsmat til inntekt for Kirkens Nødhjelp står vi også sammen om, sier Mette Christin Westergren i Baptistkirken. – Dette blir en fin måte også for små menigheter å markere Fasteaksjonen på og minne menighetene om at også vi har eierskap til Kirkens Nødhjelp, legger Myklebust til.

Utstillingen skal stå i hele fastetiden, og i dette tidsrommet skal man invitere ungdomsskoleelever og flyktninger til å se utstillingen, høre om hvordan bildene ble tatt, og kanskje selv skrive en hilsen til de som er avfotografert. Særlig én skole ble i fyr og flamme da de hørte om utstillingen som skulle komme til nabolaget deres. – Danvik Folkehøyskole har en anerkjent medielinje, og elevene her kjente jo selvsagt til arbeidet til Håvard Bjelland. De ville så gjerne høre ham fortelle om hvordan bildene ble tatt, så det skal vi få til. Kanskje kan elevene selv lage en video med Bjelland, slik at også elever fra de andre skolene kan få denne innsikten, sier Myklebust.

I tillegg til å lage et pedagogisk opplegg rundt fotoutstillingen planlegger menighetene en gudstjeneste rundt bildene som er knyttet til nestekjærlighet, og de vil arrangere en kulturkveld for å åpne dørene for flyktninger og innvandrere. – Her vil vi ikke vektlegge det kristne i en så stor grad, men heller åpne opp for at flyktninger skal få komme med sine egne historier. Vi har erfart tidligere at de sitter på sterke historier som vi trenger å høre, sier Myklebust.  – Dette er veldig moro, og det er definitivt det største arrangementet rundt fotoutstillingen, som nå har vandret ti ganger rundt i landet, sier fotograf Håvard Bjelland. – Vi gleder oss veldig til å høre deg fortelle om hvordan bildene er tatt. Spesielt hvordan du klarer å komme så tett inn på familiene at du klarer å ta så stemningsfulle bilder, sier Unni Vestøl i Metodistkirken. – Svaret er tid og tillit. I tillegg er det slik at de fleste, selv om de bor i en landsby i Sør-Sudan, forstår at oppmerksomhet kan føre til at de får hjelp. Selv mødre som har mistet sine barn til sulten, vil gjerne dele sine historier. De vil ikke at lidelsene de har gjennomgått, skal være forgjeves, sier Bjelland.

Bildetekst: Unni Vestøl i Metodistkirken, diakon i Fjell kirke, Signe Myklebust og Mette Christin Westergren i Baptistkirken arrangerer fotoutstilling med bildene fra Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard Bjelland i forbindelse med Fasteaksjonen.

Tekst: Aina Johnsen Rønning
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake