Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Tre damer har tatt styringen på vannkomiteen

Tre damer har tatt styringen på vannkomiteen

En viktig del av vannprogrammet til Kirkens Nødhjelp er at landsbyen selv skal ordne det praktiske rundt vannstasjonene. Det betyr at beboerne vedlikeholder alt og sørger for at vannet fordeles rettferdig.

I Beseko i Etiopia er Adjitu Buli, Shewaye Adugna og Aberu Dhaba med i vannkomiteen. – I dag har vi flere kilometer med vannrør takket være Kirkens Nødhjelp. Vi har også vannrør mellom husene. Vi har møter jevnlig og sjekker at vannsystemene er i orden, og vi reparerer hvis noe er feil. Vi sørger også for at alt går riktig for seg. Nå lever vi i fred, forteller de tre. – Før var det mye sykdom, men det er det ikke lenger.

Tekst: Anette Torjusen.
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake