Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Ungdommer i frontlinjen

Ungdommer i frontlinjen

Det er ikke bare enkelt å være ungdom i et land der ytringsfriheten er begrenset, sex er tabu og homofili er forbudt. Da er det om å gjøre å tenke alternativt.

Myanmar Youth Star Network jobber mye med menneskerettigheter, homofiles situasjon og kampen mot aids. Mens ungdommelig engasjement er nok i Norge, er det en lengre vei å gå i Myanmar. – Vi fikk ikke registrering før i 2017. Nå får vi lov til å ha aktiviteter, leie et kontor og ha undersøkelser via internett. Det var ikke så enkelt å bli registrert. Vi måtte bevise at vi hadde hatt aktiviteter for å få godkjenning, men kunne ikke drive med noe uten registrering. Vi løste det med å innhente mange lokale godkjenninger. Nå er det mye lettere, sier Kyaw Min Htun, som grunnla organisasjonen i 2012.

LITE STATISTIKK OM UNGDOM

Mange av sakene Youth Star jobber med, er blanke felt uten statistikk. Det vil si at informasjonsinnhenting er første sak på dagsordenen. Uten statistikk kan man ikke argumentere mot politikere og andre for å få mer fokus og satsing på ungdommens utfordringer. Aids er et stort problem i Myanmar, og det samme er ungdomsgraviditet. Men så lenge abort og homofili er ulovlig, har man lite kunnskap om hvor mange det gjelder. Kjønnssykdommer som aids blir også underdiagnostisert siden homofile ikke tør å oppsøke helsevesenet. – Hiv er et stort problem nord i Myanmar, men vi vet lite, særlig om de unges situasjon. Det er homofile som er mest rammet. Noen av de vi prøver å hjelpe, blir vi nektet å hjelpe av politiet siden det ikke er lov til å hjelpe for eksempel prostituerte. Mange ungdommer tas også med små brukerdoser med narkotika. Vi har ingen minimumsgrense for besittelse i Myanmar, og vi prøver å hjelpe dem med gratis rettshjelp, sier Me War War. – Hvilke andre utfordringer har ungdommene her?
– Siden det er ulovlig med abort, går en del til tradisjonelle hjelpere som gjør dette illegalt, og det er ofte ikke trygt. Selv om det er lett å få tak i kondomer, er det tabu i mange kulturer, og til og med gifte, velutdannede mennesker vegrer seg for å kjøpe. De er redd for at naboene skal tro at de er promiskuøse. På landsbygden er det et problem at jenter gifter seg før de er 18. Loven sier 18, men de lokale myndighetene ser gjennom fingrene med det dersom ingen klager. Om noen klager, blir mannen tiltalt for kidnapping og risikerer opp mot ti år i fengsel, sier Me War War.

SATSER DIGITALT

I desember arrangerte Youth Star et seminar sponset av Kirkens Nødhjelp. 200 deltakere brukte tre dager der de oppsøkte publikum med informasjon, hadde møter med politikere og produserte en dokumentar som ble mye spredt på sosiale medier. Nettopp Facebook, som er veldig utbredt i Myanmar, er en viktig inngangsport til vanlige ungdommer. Siden mange av tematikkene som berøres, er tabu eller forbudt, opererer man med lukkede grupper i tillegg til en åpen side. Da ungdommene skulle lage en film om ungdommers seksuelle erfaringer, brukte de masker slik at intervjuobjektene var anonyme. – Det var veldig moro. Vi spurte dem om alt mulig, for eksempel om de var flaue over å bruke kondom. Så intervjuet vi også de utlendingene vi traff, for å få inn et annet perspektiv, sier Ye Lynn Hein.

 

Tekst: Aina Johnsen Rønning 
Foto: Håvard Bjelland

Tilbake