Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Unge koker av kampvilje

Unge koker av kampvilje

Ungdom over hele verden tar til gatene for klimarettferdighet. 2019 har gitt klimakampen et momentum som gir unge mennesker både håp og kampvilje.

Det koker over av engasjement hos norske ungdommer. I løpet av året har titusenvis sagt tydelig fra til politikere og andre ansvarspersoner om at de krever handling for å stanse klimakrisa. Så langt har dette engasjementet blitt møtt med passivitet. Politikere går ut i sosiale medier og skryter av nedgang i klimagassutslipp på 0,7 %. Kravet fra klimastreikerne er kutt på minst  53 %. Det ligger ikke an til at ungdommen blir nødt til å roe engasjementet sitt med det første.

Changemakers leder Embla Regine Mathisen sier: -Norske politikere sier at det unge klimaengasjementet er en inspirasjon, at det er en viktig beskjed. Men klimapassiviteten står like sterkt hos politikerne i dag som for ett år siden. Vi har ikke tid til det lenger, derfor gjør det meg skikkelig glad å se at unge, og gamle, fortsatt møter opp og krever klimarettferdighet.

UNGE SKAPER LØSNINGER

Men det er ikke bare store demonstrasjoner i gatene som løser klimakrisen. Det trengs løsninger også. Hele høsten 2019 har Changemaker jobbet med kampanjen Klimapassivitet. Der foreslår vi et klimapass som gir klimafordrevne en sjanse til å forflytte seg på trygt og lovlig vis over landegrenser. I dag har ikke klimafordrevne noen rettigheter, det må endres. Sammen med Kirkens Nødhjelp jobber Changemaker med faktabaserte løsninger fordi klimarettferdighet er et problem som må løses på flere plan.

UNGE KAN REDDE VERDEN

Gjennom 27 år har Changemaker vært Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Fokuset har hele tiden vært at de strukturelle årsakene til urettferdighet må endres. Dette går hånd i hånd med Kirkens Nødhjelps visjoner. Men hvorfor skal unge engasjere seg for dette?

– Siden jeg var 15 år har jeg vært med i Changemaker. Jeg trengte et sted der jeg fikk gjøre noe for å stanse all urettferdigheten i samfunnet. Det var gjennom Kirkens Nødhjelp, og det arbeidet som de gjør, at jeg endelig fant en organisasjon der engasjementet mitt fikk et nyttig utløp. Veien fra en engasjert 15-åring til å lede Changemaker har vært utrolig lærerik, sier Mathisen.

Changemaker jobber med alt fra å stanse våpeneksporten fra Norge til autoritære regimer til å sikre en god tilgang på helsehjelp over hele verden og til å jobbe for klimarettferdighet. Målet er at unge skal kunne skape en forskjell her i Norge. Frivillige i Changemaker samler inn underskrifter, møter lokale og nasjonale politikere og mobiliserer til aksjoner i gatene. Alt for en mer rettferdig verden.
– Vi ser at klimarettferdighet handler om mer enn bare klimapolitikk. Politikerne våre må se helhetlig på norsk og internasjonal politikk og finne løsninger som både løser klimakrisen og skaper en mer rettferdig verden. Klimarettferdighet handler om gjeldspolitikk, tilgang til rent vann og medisiner, likestilling, handelspolitikk og ikke minst om at rike land må ta ansvar for dem som blir drevet på flukt fra klimaendringene. I Changemaker jobber vi med alt dette, sier Mathisen.

Det er de som har minst ansvar for klimaendringene som tar de hardeste konsekvensene. Dette synes Changemaker er urettferdig. De tilbyr unge over hele Norge en mulighet til å gjøre noe med det. Derfor organiserer de ungdom over hele Norge til å kjempe for klimarettferdighet sammen med Kirkens Nødhjelp.

Er du under 30 eller kjenner noen som er det, og som bør engasjere seg for klimarettferdighet? For å bli medlem i Changemaker er det bare gå inn på changemaker.no. Er du over 30 er det også mulig å gi et fast månedlig beløp for å støtte arbeidet deres.

Tekst: Changemaker. Foto: Kristin Morseth. 

Tilbake