Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2020

Den livsviktige fasten

Leder

Den livsviktige fasten

I et halvt århundre har norske menigheter strukket ut en hånd til mennesker i nød gjennom Fasteaksjonen. Men i år som i fjor blir Fasteaksjonen litt annerledes. Pandemien snur opp ned på det meste, også hvordan vi bidrar til å skape en mer rettferdig verden.

I fjor forberedte vi en tradisjonell innsamlingsaksjon med bøssebærere. Brått måtte vi snu om på planene da pandemien traff verden og Norge stengte ned. Sosiale medier ble en viktig plattform for innsamling, og engasjerte mennesker i menighetene kom opp med kreative løsninger av alle slag. Noen av dem kan du se her i magasinet. For selv om vi ikke kan ringe på dørene, er hjertene like varme.

Covid-19 har også vist oss verdien av å ha lokale samarbeidspartnere i landene vi jobber i. Våre ansatte i Norge har, som alle andre, hatt begrenset bevegelsesfrihet. Da er det ekstra viktig å ha ansatte, partnere og samarbeid med trosaktører rundt omkring i hele verden som kan sørge for at hjelpen kommer fram. For behovene har ikke blitt mindre – tvert imot. I 2020 økte vi innsatsen i 22 land som et resultat av covid-19 og restriksjonene som har fulgt med pandemien. Fordi en global pandemi krever global solidaritet og handlekraft. Vi står i dette sammen.

Tilgang til rent vann har vært en helt sentral del av Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom mange år. Det er også tema for årets fasteaksjon. Rent vann forandrer liv – på mer enn én måte. Vi trenger rent vann å drikke, men vi trenger også rent vann for å holde oss rene og hindre spredning av sykdommer. Grundig håndvask med såpe og rent vann er faktisk en av de billigste måtene å redde liv på.

I dette magasinet skal vi på flere reiser. En reise til landsbyen Kasalaulo i Zambia, der en vannpost har endret livene til innbyggerne. En reise til et herjet Beirut, som prøver å reise seg fra ruinene etter eksplosjonen i august. Og en reise gjennom fortid og nåtid i et hardt prøvet Sudan.

Ordet «dugnad» ble flittig brukt i året som nå er bak oss. Og vi håper dere alle også er med på dugnaden som starter nå – nemlig Fasteaksjonen 2021.

Det er lett å tenke at faste først og fremst handler om å si nei til noe. Men det handler vel så mye om å si ja. Ja til fellesskap. Ja til nestekjærlighet. Og ja til å være med å forandre – for andre. Sammen.

Slik oppfyller vi sammen profetordet som kom mer enn 700 år før Jesu fødsel: «Dette er fasten jeg har valgt; å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, (…) å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»
Jer 58,6–7.

Tilbake