Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Den reddende doen

Den reddende doen

Visste du at doer forebygger voldtekt, sykdommer og sikrer jenter en trygghet når de har mensen? Ikke rart vi bygger doer i hopetall.

For oss i Kirkens Nødhjelp er dobygging utrolig viktig fordi vi ser hvordan en enkel do kan endre et helt samfunn og liv. Spesielt for unge jenter. Takket være doer ser vi at jenter som ble hjemme fordi de hadde mensen, tør å gå på skolen. Jenter som før måtte gjemme seg i skogen og ble utsatt for voldtekt, kan nå gå på trygge doer i landsbyen sin. Sykdom og skam byttes ut med rent vann, god hygiene og stor livskvalitet. Som her i Zambia hvor flyktningene selv lærer å bygge doer. 

JJM_9527.jpg

Mangel på doer setter menneskeliv i fare, spesielt for unge jenter. I tillegg til å bygge doer, lærer vi folk i landsbyer og flyktningleire hvordan de kan bygge doer selv. På den måten kan de sikre gode, trygge doforhold for alle som bor der.

JJM_9589.jpg

Her ser du et eksempel på en do som vi bygger i Zambia.

JJM_9609.jpgRent vann har vært livsviktig i kampen mot covid-19. Sammen med lokalbefolkningen har vi satt opp vannstasjoner til håndvask.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Jason J Mulikita/Fairpictures.

Tilbake