Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Fasteaksjonen 2021

Fasteaksjonen 2021

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet oss alle. Utfordringene forbundet med dette fortsetter i 2021, og vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset.

Vi fortsetter vårt forebyggende vannarbeid ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

I årets aksjon besøker vi landsbyen Kasalaulo i Zambia, hvor Kirkens Nødhjelp bygget en brønn i 2018. De positive effektene av brønnen er mange, og vi vil bli bedre kjent med dette gjennom Susan, Champo og Japhet. 

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Jason J Mulikita/Fairpictures.

Tilbake