Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Fred på jord

Andakt

Fred på jord

Nettopp nå i året 2021, la oss reflektere over hva fred på jorden betyr i våre hjerter og hjem, i våre land og i verden. Med hvem eller med hva er vi kalt til å skape fred? Hva er ingrediensene vi trenger for å bygge en varig fred, som kan eies av alle?

For noen år siden, da jeg jobbet i Palestina, var jeg ved gjetermarkene, altså det stedet som heter Shepherds’ Field i dag. Jeg prøvde å se for meg situasjonen for mer enn to tusen år siden, med gjeterne som sang sammen med englene “Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden”. Fred, midt i det urolige Midtøsten, kjentes veldig nært for meg i det lille øyeblikket der ute på gjetermarkene.

Med Jesus fikk freden en kropp, fred fikk hender og føtter. Jesus underviste i fred, og livet hans ble et vitnesbyrd om å velge fred i hvert skritt han tok. “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet”, sa han (Joh. 14:27). Jesus velsignet de som ville skape fred, og ba oss alle om å lete etter fredelige løsninger alltid og ikke være redde.

Konflikter fremstilles ofte på en måte som gjør at man tenker de er forårsaket av ulike kulturelle identiteter, og i stor grad formet av religioner. Samtidig er det slik at alle de store religionene har innhold som inspirerer til fred. Religiøse aktører kan spille en rolle hvor de enten bidrar til voldelig konflikt eller hvor de bidrar til å fremme forståelse og forsoning. De kan også hjelpe med å bygge en kultur hvor konflikter løses på fredlig vis, gjennom dialog.

I Tanzania har vi splittelse, spenninger og et stadig trangere rom for sivilt samfunn, noe som skaper bekymring for freden og den sosiale samhørigheten. Grunnet kjønnsbasert vold og skadelige kulturelle og religiøse praksiser er det altfor mange mennesker som erfarer at hjem og lokalsamfunn ikke er trygge steder for dem. På grensen mellom Tanzania og Mosambik flykter folk fra voldelige sammenstøt.

Fred består av en rekke ingredienser. En av dem er rettferdighet. Vi skal ikke akseptere misbruk, vold eller krig som en permanent eller normal tilstand i noe lokalsamfunn eller samfunnet som sådan, og vi må alltid jobbe iherdig for rettferdighet overalt og for alle. En annen viktig ingrediens er sannhet. Helbredelse er ikke mulig uten sannhet, selv om det kan gjøre vondt. Selv om dette er ingredienser som er nødvendige for fred, er det også nødvendig å gå aktivt inn for og jobbe for fred kontinuerlig. Vi kommer aldri i mål, freden bygges hver bidige dag.

Varm takk for for din trofasthet og engasjement sammen med oss, et engasjement som gjør visjonen om fred og rettferdighet til levende virkelighet. Jeg vil samtidig ønske alle menigheter i Norge alt godt i planlegging og utrulling av Fasteaksjonen lokalt hos dere. Må Gud velsigne dere midt i innsatsen og alt dere står i. Nettopp deres innsats innebærer viktige skritt for fred i verden, slik Han mente det.

Av Pauliina Parhiala, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Tanzania.

Tilbake