Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Konfirmantene viser vei

Konfirmantene viser vei

Ungdomsengasjement er avgjørende for å løse vår tids største utfordringer. Sammen med konfirmanter fra hele landet skal vi i år jobbe for at Norge gir mer penger til klimatilpasning. Vi vet nemlig at det nytter!

Kirkens Nødhjelp og Changemaker fortsetter den sterke fasteaksjonstradisjonen med å gi konfirmanter et handlingsalternativ for å gjøre norsk utenrikspolitikk mer rettferdig. I år jobber vi sammen med konfirmantene for at Norge skal gi mer penger til klimatilpasning.

Begrunnelsen for dette er enkel: Som et av verdens rikeste land har vi mulighet til å gjøre livene til verdens fattigste bedre. Norge har, som et rikt oljeland, bidratt til å skape klimakrisa vi i dag står overfor. Da er det bare rett og rimelig at vi også tar vår del av ansvaret for å løse den. Særlig når vi vet at klimaendringene rammer dem som har minst ansvar for utslippene, aller hardest.

Basert på våre historiske utslipp og vår betalingsevne burde Norge ha gitt 15 milliarder kroner til klimatilpasning i utviklingsland. Realiteten er at vi gir mye mindre enn dette. 

Klimaendringene er her nå, og Norge gjør ikke nok. Flom og tørke forurenser drikkevann, gir dårligere hygiene- og sanitærtjenester og ødelegger bønders avlinger. Vi har et kollektivt ansvar for å reparere skaden som har skjedd, og forebygge det som vi vet vil skje i framtiden. For at vi skal løse klimakrisa, må nasjonale utslippskutt og klimatilpasning gå hånd i hånd.

Heldigvis er konfirmantene med i kampen for en mer rettferdig verden år etter år. Det har gitt resultater og ført til store gjennomslag. I 2019 engasjerte tusenvis av konfirmanter seg i kampen for klimaet. De lot sin stemme bli hørt og la press på norske politikere, slik at regjeringa økte ambisjonsnivået i klimapolitikken. På grunn av konfirmantene i Fasteaksjonen skal Norge nå kutte minst 53 prosent av egne utslipp innen 2030!

Det nytter å engasjere seg. Å gi konfirmantene muligheten til å la sin stemme bli hørt er både viktig og motiverende. Dessuten funker det å kjempe for det man tror på. Det skal vi i Changemaker vise i år igjen – så vi har store ambisjoner for årets fasteaksjon.

Vi jobber for en mer rettferdig verden hver eneste dag. Sammen med Kirkens Nødhjelp skal vi gjøre Fasteaksjonen til ikke bare en innsamlingsaksjon, men en aksjon som gjør at vi i framtida forhåpentligvis ikke trenger drive med nødhjelp.

For Changemaker er det viktig at konfirmantene ikke bare skal høre på, men at møtene med oss og Kirkens Nødhjelp i Fasteaksjonen også blir en mulighet til å la sin stemme bli hørt. Unge går rundt med mange viktige tanker og meninger, og i Fasteaksjonen får konfirmantene muligheten til å utforme hvordan de selv kan være med å påvirke samfunnet framover. Det er en viktig lærdom for en generasjon som snart skal ta steget inn i voksenlivet.

Er du under 30 eller kjenner noen som er det, og som bør engasjere seg for klimarettferdighet? For å bli medlem i Changemaker er det bare gå inn på changemaker.no. Er du over 30 er det også mulig å gi et fast månedlig beløp for å støtte arbeidet deres. 

Tekst: Changemaker / Knut Estensvoll Rosmo. Foto: Changemaker.

Tilbake