Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Syv tips fra SoMe-presten

Syv tips fra SoMe-presten

Internett og sosiale medier gir oss et hav av muligheter når fasteaksjonen avholdes digitalt. I Ullern menighet prøvde vi mange ting for første gang i 2020 og ser frem til å teste flere i 2021. Her er noen tips!

Menigheter er forskjellige og har ulike ressurser til-gjengelig. Noen har mange frivillige, andre få. Noen har tilgang på masse utstyr, andre bare en smarttelefon. Det er alltid lurt å skaffe seg en oversikt over hva man har til rådighet, og ta utgangspunkt i det. Har man mye av noe og lite av noe annet, vil det naturligvis sette noen begrensninger, men også åpne noen muligheter. Se etter disse. Kanskje er det smart å finne en prosjektleder for den digitale delen av aksjonen?

Etter en idemyldring om hva som er mulig, legg en plan. I fjor valgte vi i Ullern menighet å ha en dag i uka som innsamlingsdag, hvor vi sendte live i en lukket Facebook-gruppe. Vi kunne valgt å sende det på Facebook-siden, slik at alle kunne sett det, men vi opprettet en gruppe for konfirmantene, ungdomsledere og andre interesserte. 

Ikke prøv på alt med en gang, og øv! I tillegg til den store gruppen opprettet vi også en liten gruppe kun for staben, slik at vi som skulle jobbe med dette, kunne øve. Akkurat som vi ville gjort i en kirke eller på et planleggingsmøte på kontoret. Dette kan ta noen timer, så sett av tid i god tid i forveien.

Å avholde noe digitalt trenger ikke være så annerledes enn å gjøre det tradisjonelt. Menigheter kan masse om hvordan man kan forberede konfirmanter og menigheten for øvrig til å gå med bøsse. Hvordan gjør man det best digitalt? Kanskje ved å sende noe informasjon i posten eller lage en liten fasteaksjonspose som kan hentes på kirkekontoret i ukene i forkant? Kanskje kunne alle fått en sjokolade, en flaske vann (vann betyr jo alt!) og et bingobrett? Så kunne man spilt litt fasteaksjonsbingo på nett, hvor alle hadde brettet ved siden av? Her er det bare å tenke kreativt! 

Konfirmantene må også forberede seg. Et grep vi tok i fjor, var at alle konfirmantene skulle skrive en liste med ti navn som de ønsket å utfordre spesielt når vi «gikk» med bøsse. Da vi hadde første sending på Facebook og sparket i gang innsamlingen, tok alle kontakt med sine ti og spurte om de ville støtte aksjonen. Om de ringte, tekstet, sendte snap eller lagde en TikTok-video, la vi oss ikke opp i.

Vi opprettet et eget Vipps-nummer som vi fulgte med på mens det kom inn penger. Slik var det enkelt å se hvor mye som kom inn. For hver 10 000 kroner som ble innsamlet, fikk konfirmantene bestemme hva vi skulle gjøre. Jeg måtte ta barten, kateketen danset på direkten, og soknepresten tok en rap. 

Ha det gøy. Det er enklere å få til noe som funker hvis man gleder seg til det skal skje. Det høres kanskje naivt ut, og for de av oss som grøsser litt over skjermen, anbefaler jeg å lese punkt fire på nytt! 

Jeg ønsker dere lykke til! Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, eller enda viktigere; fortell hva som funket for dere! Etter det siste året har vi nok hundrevis av suksessfortellinger som ikke har blitt fortalt enda. God fasteaksjon

Av Petter Dille, prest i Ullern kirke.

Tilbake