Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2021

Zambia - våre forfedres land

Zambia - våre forfedres land

Livingstone, fossefall og savanner. Zambia har en rik historie, men en fattig nåtid.

Visste du at de eldste tegnene på moderne mennesker i Zambia er hele 25 000 år gamle, men at gjennomsnittsalderen er på rundt 16 år? Vi snakker om et land med store kontraster. En overflod av naturressurser og en voksende økonomi. Samtidig er det stor urettferdighet, fattigdom og ulikhet, ikke minst mellom kjønn.

Løfter og forsvarer folket

For selv om mye har blitt gjort for å oppnå likhet mellom kjønnene, er livet til mange kvinner og jenter fortsatt vanskelig. De utsettes for kjønnsbasert vold, ekteskap i ung alder, har begrenset tilgang til informasjon om og tjenester for seksuell helse og svangerskap og har lav utdanning.

Og de mangler vann. Zambia er vert for flere tusen kongolesiske flyktninger i leiren Mantapala, der det ikke er tilstrekkelig tilgang til vann-, sanitær- og hygienetjenester.

Vår historie med prosjekter i Zambia strekker seg helt tilbake til 1967, men for snart 19 år siden etablerte vi fast tilstedeværelse i landet. Der jobber vi med kjønnsbasert vold, ulikhet og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Våre programmer har som mål å styrke landets innbyggere, spesielt sårbare kvinner og unge. Gjennom sterke nett-verk og allianser innenfor det zambiske sivilsamfunnet, inkludert trosbaserte aktører, har Kirkens Nødhjelp løftet fram og forsvart folks verdighet og oppmuntret dem til å delta i utviklingen av landet.

Hjelp til folk i nød

Siden 2011 har Kirkens Nødhjelp vært en del av et felles landprogram i Zambia sammen med Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) og Christian Aid, som er våre søsterorganisasjoner i ACT-alliansen.

Det felles landprogrammet i Zambia styrker sivilsamfunnet for å fremme menneskerettigheter og verdighet og å oppmuntre folk til å delta i utarbeidelsen og implementeringen av offentlig politikk og utviklingsplaner. 

Folk i nød skal ha hjelp, og i Zambia leverer vi vann-, sanitær- og hygienetjenester til kongolesiske flyktninger i Mantapala-leiren. Sammen med partnerne sørger vi også for psykososiale helse- og støttetjenester til ungdommer i flyktningleiren i tillegg til tjenester for seksuell helse.

I dette magasinet tar vi turen innom noen av menneskene vi jobber med i Zambia. Vi skal på besøk til Kasalaulo, der en vannpost har endret livet i landsbyen. Vi skal også innom flyktningleiren Mantapala, der kongolesiske flyktninger har fått et verdigere liv, blant annet ved hjelp av trygge toaletter. God tur! 

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Jason J Mulikita/Fairpictures.  

Tilbake