Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

75 år med dugnad for en mer rettferdig verden

Leder

75 år med dugnad for en mer rettferdig verden

I 1947 strakte nordmenn ut en hjelpende hånd til sivile ofre i Tyskland gjennom lokale norske menigheter. Slik ble Kirkens Nødhjelp til.

Etter 75 år kjenner nøden fortsatt ingen grenser. Og vi søker fortsatt å møte den med grenseløs nestekjærlighet. Og når vi snakker om grenseløs nestekjærlighet: Vi skal snart i gang med en gigantisk dugnad. Dugnaden består av kakebaking, bøssebæring, Facebook-innlegg, samtaler, engasjement og mye, mye mer. Årets fasteaksjon går av stabelen 3.–5. april og er den 55. i rekken.

Det er noe helt spesielt med Fasteaksjonen. For det første kan midlene som samles inn, brukes på kort varsel der behovet er størst, uten å måtte søke eller vente eller håpe på et ja fra den ene eller andre byråkratiske instansen. Det er Fasteaksjonen som gir oss handlingsrommet og musklene vi trenger for å forandre liv på lang sikt – og redde liv i akutte kriser. Da pandemien rammet verden for snart to år siden, kunne vi bruke av disse midlene til å sette i gang koronatiltak i over 20 land. Med støtten fra dere i ryggen fikk vi også andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet.

For det andre: Fasteaksjonen er en gave rett fra medmenneske til medmenneske. Det går en direkte linje fra menighetene og de frivillige i Norge til mottagerne i landene vi jobber i. På mine reiser møter jeg stadig mennesker som synes det er rørende at midlene ikke kommer fra nasjoner og stater som har en forpliktelse til å bidra – de kommer faktisk fra god vilje, frivillig innsats og et oppriktig ønske om å bidra til en mer rettferdig verden.

Å sikre sårbare og fattige mennesker rent vann har vært en rød – eller blå – tråd i Kirkens Nødhjelps arbeid helt siden starten. Vann er også tema for Fasteaksjonen 2022. Fordi rent vann gir liv, redder liv og forandrer liv. Og selv om rent vann er en menneskerett, er det ingen selvfølge. Fortsatt mangler 771 millioner mennesker tilgang til rent og trygt vann. Det jobber vi for å endre, sammen med dere givere, hver eneste dag.

Vi vil gjøre denne fastetiden til en tid for refleksjon og handling. En tid for å velge og velge bort. En tid for giverglede og engasjement. Våre bidrag til Fasteaksjonen kan forandre liv – og våre stemmer kan forandre verden.

Slik oppfyller vi sammen profetordet som kom mer enn 700 år før Jesu fødsel: «Dette er fasten jeg har valgt; å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, (…) å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.» Jer 58,6–7.

Med ønske om en velsignet fastetid.

Tilbake