Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

Å gå med bøsse er tro i praksis

Andakt

Å gå med bøsse er tro i praksis

Det er typisk norsk å være god, sa Gro, statsminister i Norge i sin tid. Hun viste til idrettsprestasjoner og musikerne våre. Jeg husker at jeg den gangen syntes det var fint å høre. Men hva skal til for å være god i noe? Ha ressurser, ha muligheter, jobbe hardt, og så får man ting til! I arbeidet i Kirkens Nødhjelp har jeg møtt mange ressursterke mennesker. Etter turer til felt hvor jeg har møtt partnerorganisasjoner og menneskene vi støtter, kjenner jeg på en dyp respekt og beundring. Når mulighetene kommer i prosjektene, legges det ned en enorm arbeidsinnsats, og mennesker kjemper seg ut av den fattigdommen som truer livet.

Det er snart fastetid, som er tiden for Fasteaksjonen 2022. Jeg gleder meg og håper veldig på å få gå med bøsse igjen. Jeg håper koronasmitte ikke vil hindre oss, slik at vi kan gjøre det! Det blir spennende å se alle aktiviteter utfolde seg igjen fra barn, ungdommer og voksne over hele landet. Noen går, noen løper, noen isbader eller tar andre utfordringer.

Når jeg går fra dør til dør med den bøssa, gjør jeg det på vegne av noen andre enn meg selv. I land vi jobber i, preges hver-
dagen av regntid som forsinkes og flommer som truer når vannet endelig kommer. Det er så urettferdig at de som har minst, er hardest rammet av klimaendringene. De har ressursene, men frarøves mulighetene. Nå i 2022 kommer jeg på bøsserunden til å se for meg Mary i Malawi. Hun har klart å femdoble avlingene sine til tross for et vanskelig utgangspunkt, takket være gode råd fra agronomer og investering i dryppslangevanning.

Jeg vet at jeg vil gå for håp – i et verdensomspennende samarbeid for rettferdighet. Jeg hører fra kollegaer ute i verden at arbeidet under pandemien har vært anstrengende og tøft, men at vi midt i dette har blitt mer sammensveiset, og arbeidet ruller videre på mektig vis. Under Fasteaksjonen gir vi folk i Norge mulighet til være med og redde liv og kreve rettferdighet. For meg blir denne gåturen med bøsse viktige skritt for rettferdighet fordi det er en anledning til å utfordre medmennesker til å være med på dette.

Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg, sier Jesus i Matteus kapittel 25. Vi er invitert til å være gode nyheter for mennesker som erfarer urett, til å utøve tro i praksis.

Jeg tror ikke det er typisk norsk å være god. Jeg tror alle mennesker har ressursene, men at veldig mange mangler mulighetene. Å stå midt i et stort globalt arbeid for å skape muligheter sammen med medmennesker motiverer meg. Da kjenner jeg det er håp, tross klimaendringer som truer. Håpet ligger i det vi gjør – SAMMEN – skritt for skritt, over hele Norge og globalt. Det gjør godt å gjøre noe, og det forandrer både oss selv og hverdagen for andre. Det er håp! 

Tilbake