Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

Det handler om rettferdighet

Det handler om rettferdighet

Ofte blir klimaendringene fremstilt som et problem som handler om for store mengder av klimagasser i atmosfæren. Det stemmer til dels. Men i den fremstillingen får vi ikke frem årsakene til at det er sånn, eller hvordan ansvarsfordelingen er.

Gjennom Fasteaksjonens politiske kampanje prøver vi i Changemaker, sammen med Kirkens Nødhjelp, å få frem at klimaendringene er et globalt urettferdighetsproblem. Hva betyr egentlig det? Og hva kan vi gjøre for å endre det?

Som vi pleier å si: Det er mennesker som er skyld i at verden er urettferdig, og da er det også vi som må gjøre noe med den urettferdigheten. Det gir håp og mulighet til å være med på å forandre verden. Samtidig minner det oss på de store urettferdighetene menneskeheten har skapt.

Klimaendringene er et slikt eksempel. De som har skapt klimaendringene i utgangspunktet, er ikke de som opplever de verste konsekvensene. Og det er de som er fattige fra før, som kjenner det aller mest på kroppen. De landene som har tjent seg rike på fossile brensler, er seg selv gode nok når de ikke tar innover seg hvilke ødeleggelser de har skapt for mennesker på den andre siden av kloden. Klimaendringene er altså et problem skapt av noen, og så går det mest ut over noen andre. Og det er mye penger og makt inne i bildet.

Det kan virke vanskelig å gjøre noe med et så stort problem. Hva har egentlig en enkeltperson å si i det store bildet? Under Fasteaksjonen skal Changemaker reise rundt i hele landet for å treffe konfirmanter med budskapet om at det faktisk er mulig gjøre noe med urettferdigheten. I Fasteaksjonens politiske kampanje viser vi at gjennom å kanalisere urettferdighetsfølelsen inn i et felles engasjement kan vi skape ekte, varig forandring.

Under Fasteaksjonen i år skal konfirmantene i tillegg til å gå med bøsser få tydelige handlingsalternativ i engasjementet for klimarettferdighet. Handlingsalternativet skal være å bli med i Changemaker. Vi skal vise at kampen for global rettferdighet kan skje over hele landet, fra enhver menighet eller gjeng med ungdommer som ønsker å bidra.

Vi har dårlig tid til å stanse klimakrisa, men vi har troa på at det er mulig. Da må vi ha med alle, og da må rike land både kutte selv og finansiere klimatiltak og -tilpasning i det globale sør. Norge gjør ikke på langt nær så mye som er nødvendig. For å få til dette er vi avhengig av unge som roper høyt. Det skal vi gjøre i Fasteaksjonen ved å vise at det er håp i en dråpe vann – og i unges engasjement. 

Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

Tilbake