Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

Håp i en dråpe vann

Fasteaksjonen 2022

Håp i en dråpe vann

Siden 1967 har menigheter over hele landet løftet Fasteaksjonen til stadig nye høyder. I den aller første Fasteaksjonen samlet vi inn 700 000 kroner. Nå samles det inn flere titalls millioner hvert år.

3.–5. april samles hele Norge til dugnad for Kirkens Nødhjelp for 55. gang.
– Den grasrotmobiliseringen som Fasteaksjonen uttrykker, gjør inntrykk. Engasjementet og dugnadsånden er en enorm inspirasjon i vårt daglige arbeid i Kirkens Nødhjelp, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Rent vann redder liv

Mens vi i Norge tar det rene vannet fra springen som en selvfølge, mangler fortsatt 771 millioner mennesker tilgang til rent drikkevann. Kirkens Nødhjelp har sørget for varig tilgang til rent vann for millioner av mennesker. Vi trenger din hjelp til sikre vann til enda flere – både på kortere og lengre sikt.
– Fasteaksjonen gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å reagere raskt og med stor kraft ved akutte katastrofer. Samtidig er aksjonen svært viktig for våre langsiktige utviklingsprosjekter, sier Høybråten.

Dryppsystemer og klimarettferdighet

Årets aksjon har fått tittelen «Håp i en dråpe vann» og har et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk gjennom vanning via dryppsystemer. Dråpene fra rørene gir liv og vekst, som igjen gir inntekter og mulighet til å forsørge seg selv og sine.

Årets påvirkningskampanje dreier seg om klima og rettferdighet. Rike land som Norge har et historisk ansvar for klimakrisen – og økonomiske muskler til å betale mer for å løse den. Fattige land har forurenset mindre og har færre økonomiske ressurser, samtidig som de merker klimaendringene hardest på kroppen. Sammen kan vi påvirke våre ledere til å øke klimafinansieringen fra rike til fattige land for styrke klimarettferdigheten.

Vi ønsker alle ildsjeler og menigheter der ute hjertelig lykke til med Fasteaksjonen 2022. Takk for at dere er med oss på laget! 

 

Tekst: Eli van der Eynden. Foto: Arkiv.

Tilbake