Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

Vannmangel blir en ond sirkel for barn

Vannmangel blir en ond sirkel for barn

Barn er enda mer utsatt enn voksne for sykdommer og andre problemer knyttet til urent vann, sier lege Ketil Størdal.

Størdal er barnelege og spesialist på barnesykdommer ved Oslo universitetssykehus. Han forklarer hvorfor rent vann er ekstra viktig for barn.

Hvilke sykdommer kan barn få når de ikke har tilgang til rent vann?

Barn kan få i seg bakterier som ikke er bra, fra urent vann, for eksempel kolera, salmonella og shigella. Barn som bor i fattige land, får også de vanlige infeksjonene som også barn i Norge får, sånn som for eksempel rotavirus og andre virusinfeksjoner. Mye av det kan forebygges med god hygiene, ren mat og rent drikkevann.

Hva skjer i kroppen til et barn som ikke har tilgang til rent drikkevann?

Det kan starte en ond sirkel der man ikke tar opp næring godt nok etter en infeksjon. Dermed er man mer mottakelig for nye infeksjoner, og de nye infeksjonene vedlikeholder en negativ prosess der kroppen aldri repareres ordentlig. I tillegg til vann er mat også kjempeviktig for å komme i gang med reparasjonen og unngå nye infeksjoner.

Hva betyr rent vann for barns utvikling?

Det betyr veldig mye for å unngå infeksjoner, men også for å vokse normalt. Vi vet at barn som får stadig nye infeksjoner, har stor risiko for å ikke utvikle vekstpotensialet, altså at barnet ikke vokser som det ellers ville gjort. Kortvoksthet hos barn på grunn av for lite næring er et kjempestort problem. De blir kortere, mindre og svakere. En annen ting er at veksten også er viktig for utviklingen av hjernen. Så gjentatte infeksjoner kan rett og slett gå ut over hjernens utvikling.

Hvordan takler barn å være uten vann sammenlignet med voksne?

Barn tåler dårligere å være uten tilgang til vann fordi de rett og slett har mindre reserver og er mer utsatt jo mindre de er. Hvis du er akutt syk, så trenger du mye væske. For eksempel ved omgangssyke må du erstatte væsken du mister, ellers kan du bli uttørket eller dehydrert. Det er en viktig grunn til at barn dør av infeksjoner i mage og tarm. Cirka en tredel dør akutt, og så er det en god del som dør i etterkant fordi man kommer inn i den onde sirkelen der tarmen ikke repareres, og barnet ikke klarer å ta opp viktige næringsstoffer. 

Tekst: Eli van der Eynden. Foto: Øystein Horgmo/Rikshospitalet.

Tilbake